Vítejte na našich webových stránkách

 

 

Základní škola

381 273 357 (kancelář)

důležité telefonyMateřská škola

381 273 355

Školní jídelna

381 273 260


Sablony ZS MS

Vážení rodiče,
pro zkvalitnění a zrychlení komunikace mezi rodiči a vyučujícími naší školy se vedení školy rozhodlo pro zavedení elektronické žákovské knížky pro naše žáky 3. až 9. třídy od 26. března 2021. Pomocí elektronické žákovské knížky budete mít možnost okamžitého přehledu o prospěchu Vašeho dítěte a budete mít i přehled o akcích školy. Vyučující Vám sdělí také další informace ohledně Vašeho dítěte.

Do elektronické žákovské knížky lze vstupovat přes Vaše přístupové údaje kdekoliv, kde budete mít přístup k internetu. Orientace v knížce není složitá. Stručný návod je na našich www stránkách.

Do prostředí elektronické žákovské knížky se dostanete jednoduše prostřednictvím odkazu v levé části webových stránek školy nebo přímo zadáním zabezpečené adresy: Přihlášení do EŽK . Pro rodiče každého žáka je vytvořen unikátní účet – zabezpečený přihlašovacím jménem a heslem, které obdrží oproti podpisu v kanceláři školy v pracovní dny v době od 7:00 do 15:30 hodin.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Podmínky k používání elektronické žákovské knížky

Zabezpečení aplikace

Pro školní informační systém je použit systém Bakaláři. Každý žák a rodič obdrží své originální uživatelské jméno a heslo, pomocí kterého pouze jemu budou zpřístupněny určené informace.

Přístup k žákovské knížce

o    Zákonní zástupci obdrží v kanceláři školy své žákovské originální přístupové údaje.

o    Vstup do systému je přes web naší školy https://zsjistebnice.bakalari.cz/login

o    Zadat přístupové jméno, heslo a dále postupovat dle návodu pro uživatele.

o    V případě ztráty přístupových údajů je nutné písemně zažádat o nové a vyzvednout je osobně v kanceláři školy.

 • Osobní údaje dítěte, jeho známky, výchovná opatření a jiné údaje, které rodič získá v EŽK, patří k citlivým osobním údajům, ke kterým mají přístup pouze zákonní zástupci žáka a žák. Upozorňujeme rodiče na skutečnost, že v případě předání přístupových údajů jiným osobám, nebude dodržen zákon o ochraně osobních údajů.

A)        Oznamování absence pomocí EŽK :

 • absenci je dle školního řádu potřeba oznámit do 3 dnů od počátku absence
 • návod: otevřít EŽK → Komens → poslat zprávu (druh zprávy: omluvení absence)
 • příklady textu oznámení:
  1. nemoc (pokud neznáme přibližný datum ukončení absence)
  2. nemoc – předpokládaný nástup do školy 16. 4. 2021
  3. Náš syn jde 16. 4. 2021ve 12,00 na očkování

B) Informace o průběžné klasifikaci                                            

 • otevřít EŽK → záložka klasifikace → průběžná klasifikace
 • Jak zjistit bližší informace o známkách? 
  • v pravé části plochy označit políčko detail; 
  • v pravé části plochy rozbalit zobrazit a označit zvolené možnosti.
 • Co je to váha známky?
  • váha známky může být od 1 do 10;
  • čím je známka významnější, tím má vyšší váhu;
  • např. známka za čtvrtletní práci – váha 10 (do celkového průměru se počítá jako 100%); známka za domácí úkol – váha 2 (do celkového úkolu se počítá jako 20%);
  • váha známky a celkový průměr se nemusí zobrazit u každého předmětu (záleží na nastavení učitelem daného předmětu).
  • Vysvětlení zkratek u hodnocení v EŽK:

A – žák byl v době konání písemné práce nepřítomen

N – žák byl ve škole, ale písemnou práci nepsal (většinou z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti)

X – žák písemnou práci psal, ale nebyl z ní hodnocen (rovněž z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti)

Problémy s psaním zpráv v internetovém prohlížeči MS Internet Explorer

Pokud využíváte internetový prohlížeč MS Internet Explorer, tak se v některých případech může stát, že nelze odeslat zprávu. Chyba není v EŽK, ale v bezpečnostním nastavení prohlížeče MS Internet Explorer. Doporučujeme používat jiné internetové prohlížeče (Chrome, Mozilla), které fungují bezproblémově. Děkujeme za pochopení.

Papírové žákovské knížky jsou na naší škole nahrazeny svojí elektronickou verzí. Upozorňuji na rozdíl mezi rodičovským a žákovským přístupem (oba kódy pro přístup do bakaláře dostanou žáci ode mě 1. 9. 2020 v zalepené obálce). Rodičovský například umožňuje poslat mi omluvenku, přes žákovský to nelze. Omluvenka musí být ale přesto po návratu žáka do školy zapsána i v Omluvném listu v Žákovském záznamníku.

Elektronický systém umožňuje kromě klasifikace také komunikaci s učiteli, sdílení hromadných zpráv atd. Důležitá oznámení a omluvenky jsou ale nadále ponechána i v papírové podobě. Proto žáci dostali Žákovský záznamník. Velmi se podobá původní žákovské knížce. Obsahuje osobní data žáka, rozvrh hodin, omluvný list, prostor pro jiná sdělení, sekci ke stanovení osobních cílů žáka atd. Prosím, vyplňujte nadále omluvenky do Omluvného listu v záznamníku, podepisujte informace v Jiných sděleních a podpisem v tabulce vzadu v záznamníku mě informujte o tom, že pravidelně kontrolujete Elektronickou žákovskou knížku. 

V případě potřeby mě neváhejte kontaktovat.