Den Země si připomněli žáci druhého stupně naší školy 30. 4. 2015. Každá třída se snažila aspoň částečně naplnit

...

16. dubna 2014 oslavili žáci naší školy se svými  vyučujícími Den Země. Na naší škole se oslava

...

18. duben 2013 byl Dnem Země na naší škole. Program tohoto dne byl rozdělen do dvou částí. V té

...
20. 4. 2011 jsme se všichni zapojili do oslav Dne Země. Žáci si po domluvě
se svými vyučujícími mohli...

16.4.2014 proběhl na naší škole Den Země. Žáci si rozšířili vědomosti v oblasti ochrany přírody, třídění

...

Od února do května 2013 se družstvo děvčat 8. třídy - Anežka Turnovcová, Marie Turnovcová, Marie

...

Děti ze ZŠ Jistebnice zahrály svým mladším kamarádům z MŠ pohádku „O Sněhurce". Pohádku zahráli žáci 5.

...

Děti ze třídy Klubíček a Žabiček se zúčastnily výtvarné soutěže „Děti na silnici“. Štěpánek Švec ze třídy Žabiček se se

...

V únoru 2012 se předškoláci zúčastnili výtvarné soutěže. Malovali a kreslili na téma ,,Děti na

...

Dětský karneval od 14 hodin

v Kulturním domě v Jistebnici

se zábavným programem, soutěžemi a

...

Dne 21. dubna navštívilo mateřskou školu divadlo s pohádkou Vodník Loužička.

Spolupráce základní a mateřské školy je vždy vítaná a díky ní se děti z 1. a 2. třídy zúčatňují

...
V pátek 4. 12. 2010 se všichni žáci naší školy se svými vyučujícími ocitli v
době kamenné...

Před Velikonocemi žáci 5.-9. třídy vyzkoušeli své znlosti dopravních předpisů a značek v dopravních

...

Během měsíce dubna si žáci 5.-9. třídy ověřili své znalosti v oblasti dopravní výchovy. Ti, kteří splnili

...

Každoročně se žáci naší školy účastní Dopravní soutěže mladých cyklistů. Ne jinak tomu bylo i letos. 12.

...

V úterý 13. 5. 2014 se v Táboře uskutečnila Dopravní soutěž. Naše škola vyslala zástupce jak do

...

12. 9.  2014 se atrium nové školy stalo dočasným domovem několika dravců. Po dvouleté přestávce

...

6. 12. 2012 se žáci osmého a devátého ročníku rozjeli se svými vyučujícími do táborského divadla.

...

Ochrana fauny ČR v rámci projektu „EVVOLUCE" pořádala 23. 5. 2011 v Táboře soutěž  „Ptáci a savci ČR".Sraz

...