Ve druhém adventním týdnu proběhly ve školce tradiční vánoční besídky.