V letošním roce 2017-2018 jsme otevřeli v MŠ v Jistebnici opět 3 třídy.V letošním školním roce je předškolní třída povinná. Tato třída je umístěna v nové budově ZŠ. Máme zapsáno 70 dětí. V mateřské škole pracuje 5 učitelek, jedna asistentka a 2 provozní pracovnice. Učitelky mají předepsané odborné a pedagogické vzdělání a pracují na celý úvazek.

 

I.                   Třída „Berušky“

23 dětí ve věku  3-4 roky. /z pravidla se přijímají děti do 3let věku/

Třídní učitelka: Jindřiška Řičicová + Markéta Vojnarovičová

Cíl: “Chceme, aby se děti do mateřské školy těšily, byly tvořivé a samostatné a z mateřské školy si přinášely nové prožitky."

 

II.                Třída „Myšky“

 22 dětí ve věku  4-5 let

Třídní učitelka: Alena Maňáková
 
Cíl: "Přejeme si, aby bylo dítě v MŠ spokojené, mělo radost ze své vytvořené práce a z MŠ odcházelo domů plné nových zážitků."

III.      Třída „Kytičky“

26 dětí ve věku 5-6 let

Třídní učitelka: Olga Vavříková + Jana Bechyně
 
Cíl: „Našim přáním je, aby se dětem v MŠ líbilo a měly na školková léta hezké vzpomínky. Chceme dovést každé dítě k maximálnímu rozvoji fyzické, psychické a sociální samostatnosti, rozvíjet zdravé sebevědomí sebejistotu, tvořivost a podporovat zdraví dětí.“

 Paní učitelky si vedou svoje děti vždy od I. třídy až do III. třídy. Provozní pracovnice Věra Kubecová a Jaroslava Podzimková mají plný úvazek. Kolektiv je stmelený a stabilní. Vzájemně si vycházíme vstříc a pomáháme si. Pedagogové pracují a chovají se v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Celý kolektiv pracovnic se snaží vytvářet dětem klidné, zajímavé a obsahově bohaté prostředí, aby se dětem v MŠ líbilo a aby se každý den do MŠ znovu rády vracely.

 


Provoz MŠ je od 6:15 do 16:00 hodin.


Zápis dětí do MŠ se provádí v květnu. Dle možností a potřeb rodičů jsou do MŠ přijímány děti i během školního roku. Do MŠ přijímáme děti smyslově, tělesně a duševně zdravé, zpravidla od 3 let. Už několik let pracujeme podle svého ŠVP. Zpracováváme témata ze života „Hrajeme si od jara do zimy". Čerpáme co nejvíce z krásné přírody, která nás obklopuje nejenom na naší rozmanité zahradě, ale hlavně na vycházkách po okolí. Různé plánované i neplánované akce v MŠ pravidelně zachycujeme na fotografiích.