V letošním školním roce 2020 -  2021 jsme otevřeli v MŠ  Jistebnice opět 3 třídy. Pravidelné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. 3. třída je umístěna v nové budově ZŠ. Máme zapsáno 70 dětí. V mateřské škole pracuje 6 učitelek,

1 školní asistent a 2 provozní pracovnice. Učitelky mají předepsané odborné a pedagogické vzdělání a pět učitelek pracuje na celý úvazek a jedna učitelka na 91,94 úvazku.

 

I.                   Třída „Sovičky“

 

Třídní učitelka: Jana Bechyně

Učitelka: Monika Kromková

 

Počet dětí: 28

 

3– 4 leté děti: 12 dívek, 16 chlapců

 

Cíl: Chceme, aby dítě vyrůstalo v prostředí přátelství a jistoty. Umožnit mu klidnou adaptaci a učení zábavou.

 

II.                Třída „ Koťata“

 

Třídní učitelka: Tereza Chlaňová

Učitelka: Jindřiška Řičicová

 

Počet dětí: 22

 

4 - 5 leté děti: 13 dívek, 9 chlapců

 

Cíl: Chceme vést dítě tak, aby bylo spokojené, aktivní, sebevědomé a získalo schopnost vyjadřovat se a prosazovat svoje názory a pocity. 

 

III.                Třída „Sluníčka“

 

Třídní učitelka: Markéta Plochová

Vedoucí učitelka: Olga Vavříková

 

Počet dětí: 20

 

5 – 6 leté děti: 7 dívek, 13 chlapců

 

Cíl: Chceme, aby se děti do mateřské školy těšily, byly samostatné, aby si z  MŠ odnášely stále nové prožitky a upevňovaly si nové návyky pro vstup do základní školy.

 


 Provoz MŠ je od 6:10 do 16:10 hodin.


 Zápis dětí do MŠ se provádí v květnu. Dle možností a potřeb rodičů jsou do MŠ přijímány děti i během školního roku. Do MŠ přijímáme děti smyslově, tělesně a duševně zdravé, zpravidla od 3 let. Už několik let pracujeme podle svého ŠVP. Zpracováváme témata ze života „Hrajeme si od jara do zimy". Čerpáme co nejvíce z krásné přírody, která nás obklopuje nejenom na naší rozmanité zahradě, ale hlavně na vycházkách po okolí. Různé plánované i neplánované akce v MŠ pravidelně zachycujeme na fotografiích.