V letošním školním roce 2018 -  2019 jsme otevřeli v MŠ  Jistebnice opět 3 třídy. Pravidelné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. 3. třída je umístěna v nové budově ZŠ. Máme zapsáno 62 dětí. V mateřské škole pracuje 5 učitelek, jedna asistentka pedagoga a 2 provozní pracovnice. Učitelky mají předepsané odborné a pedagogické vzdělání a pracují na celý úvazek.

 

 

I.                   Třída „Sluníčka“

Třídní učitelka: Markéta Plochová

Vedoucí učitelka: Olga Vavříková

Počet dětí: 18

2,5 – 4 leté děti: 8dívek, 10 chlapců

Cíl: Naším přáním je, aby se dětem v MŠ líbilo, cítily se šťastně, spokojeně a bezpečně. Přejeme si, aby péče o děti byla společně vytvořena cestou spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti.

 

II.                Třída „Berušky“

Třídní učitelka: Jana Bechyně

Počet dětí: 22

4 - 5 leté děti: 10 dívek, 12 chlapců

Cíl: Umožnit každému dítěti radostný pobyt v MŠ a podporovat rozvoj jeho osobnosti. Utváření dobrých vztahů, týmové spolupráce a prohlubování již získaných poznatků.

 

III.                Třída „Myšky“

Třídní učitelka: Bc. Alena Maňáková

Učitelka: Jindřiška Řičicová

Asistent pedagoga: Andrea Barešová

Počet dětí: 22

5 – 6 leté děti: 10 dívek, 12 chlapců

Cíl: Chceme, aby děti byly ve školce spokojené a odcházely domů s novými příjemnými zážitky. Aby dosáhly maximální samostatnosti, rozvíjely sebevědomí, tvořivost, přátelské vztahy a byly připraveny na školní docházku.


Provoz MŠ je od 6:15 do 16:00 hodin.


Zápis dětí do MŠ se provádí v květnu. Dle možností a potřeb rodičů jsou do MŠ přijímány děti i během školního roku. Do MŠ přijímáme děti smyslově, tělesně a duševně zdravé, zpravidla od 3 let. Už několik let pracujeme podle svého ŠVP. Zpracováváme témata ze života „Hrajeme si od jara do zimy". Čerpáme co nejvíce z krásné přírody, která nás obklopuje nejenom na naší rozmanité zahradě, ale hlavně na vycházkách po okolí. Různé plánované i neplánované akce v MŠ pravidelně zachycujeme na fotografiích.