1. Dítě má předškolní věk a příští rok nastupuje do 1. třídy ZŠ.
  2. Dítě musí dovršit v den vstupu do MŠ zpravidla věk 3 roky a je způsobilé docházky do MŠ.
  3. Dítě má bydliště v Jistebnici nebo v spádové obci.

O přijetí dítěte do MŠ rozhodne ředitel školy ve správním řízení, podle novely školského zákona č.561/2004 Sb. 1.1. 2012. Přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí pod registračním číslem na přístupném místě MŠ a na webových stránkách ZŠ a MŠ Jistebnice.