Akce v MŠ

Vedoucí učitelka 5. listopadu pozvala rodiče předškolních dětí do MŠ na 1. z řady odborně zaměřených tematických setkávání (projekt Šablony II. ZŠ a MŠ Jistebnice), na téma Školní zralost. Přednáška, Mgr. Hany Mahdalové, měla velký význam pro rodiče dětí. Pracuje jako speciální pedagog v PPP Tábor. Hovořila o základních oblastech, které jsou důležité pro posouzení školní zralosti a připravenosti předškolního dítěte. Rodiče se dozvěděli, jak probíhá zápis do ZŠ, vyšetření v PPP atd..

Zobrazit vloženou obrazovou galerii on-line na:
http://zsjistebnice.cz/materska-skola?start=12#sigFreeIdc500496d90

Velmi zdařilá akce pro předškoláky proběhla 17. října na mobilním hřišti v Táboře ve spolupráci s Městskou policií. Akce měla dvě části, část teoretickou a praktickou. Děti se seznámily s dopravními značkami, zopakovaly si pravidla týkající se cyklisty, jako účastníka silničního provozu. Pak mohly své znalosti z dopravní výchovy vyzkoušet na kolech a motokárách v praxi na hřišti.

Zobrazit vloženou obrazovou galerii on-line na:
http://zsjistebnice.cz/materska-skola?start=12#sigFreeId3017d4483b

8. října zahrálo liberecké divadlo „Na cestě“ loutkovou pohádku Jak šel Honza do světa. Pohádku zhlédly i děti z 1. a 2. třídy základní školy. Pohádka se dětem líbila, Honza přemohl svůj strach, naučil se držet slovo a dokonce porazil i strašlivého obra.

Zobrazit vloženou obrazovou galerii on-line na:
http://zsjistebnice.cz/materska-skola?start=12#sigFreeId7d39de2920

16. října se sešly maminky dětí 1. třídy „KOŤATA“, aby společně se svými dětmi prožily podzimní odpoledne v mateřské škole. Nejprve maminky shlédly vystoupení dětí. Tancovalo se, zpívalo se a přednášely se básničky. Děti udělaly maminkám velkou radost, když viděly, co se jejich děti od září naučily. Pak si společně děti s maminkami vyráběly skřítka „ Podzimníčka“ a společně si hrály.

Zobrazit vloženou obrazovou galerii on-line na:
http://zsjistebnice.cz/materska-skola?start=12#sigFreeId7a44ef39bf

11. října děti z mateřské školy měly možnost zhlédnout umění řezbářství v celé své kráse. Umělecká řezbářka Dana Nachlingerová přijala naše pozvání a přijela do Jistebnice. Přivezla s sebou celou řadu okouzlujících děl. Dětem ukázala lipové dřevo a nástroje, i to, jak se s nástroji pracuje, co všechno lze ze dřeva vyrobit.  Krásu řezbářského umění jsme vnímali několika smysly – zrakem, hmatem, sluchem i čichem.  Za ukázku umělecké práce moc děkujeme.

Zobrazit vloženou obrazovou galerii on-line na:
http://zsjistebnice.cz/materska-skola?start=12#sigFreeIdf5207c1d53

Dne 6.9.2019 naši předškoláci navštívili besedu o zvířátkách ze záchranné stanice IKAROS. Viděli, zvířata, která by ve volné přírodě kvůli poranění nepřežila. Děti měly možnost si zvířátka pohladit a prohlédnout pěkně z blízka.