Akce v MŠ

Ve středu, 4. prosince, v den svátku Barbory, přišly do 1. třídy mateřské školy na návštěvu „Svaté Barborky“ v doprovodu paní učitelky Markéty Plochové. Barborky přinesly dětem větvičky třešně, vyloupané vlašské ořechy a paní učitelka vyprávěla dětem o tradici „Svaté Barborky“.

Zobrazit vloženou obrazovou galerii on-line na:
http://zsjistebnice.cz/materska-skola?start=12#sigFreeId49fabec4e3

Téhož dne, 4. prosince, zavítalo do MŠ malé divadlo „Okýnko“ z Č. Budějovic s pohádkou O zakleté truhličce. Nejenže byly děti nadšeny, ale moc se pohádka dětem s vánoční tematikou líbila.

Zobrazit vloženou obrazovou galerii on-line na:
http://zsjistebnice.cz/materska-skola?start=12#sigFreeId09727b989b

Pedagogicko psychologická poradna Tábor nabídla rodičům posouzení připravenosti jejich dětí na školu. Týkalo se dětí, které mají jít v letošním školním roce k zápisu, ev. mají odklad školní docházky. Toto posouzení absolvovaly děti přímo v mateřské škole 12. 11. 2019. Zkouška měla tři části (společná práce se skupinou dětí, individuální a konzultace s rodiči). K tomuto posouzení byl nutný souhlas rodičů.

Zobrazit vloženou obrazovou galerii on-line na:
http://zsjistebnice.cz/materska-skola?start=12#sigFreeId115ed4246c

Dne 9. 11. 2019 děti z mateřské školy přivítaly na MěÚ Jistebnice nové občánky. Děti s paní učitelkou si připravily pásmo písniček, tanečků a básniček.

Dne 6. listopadu se v 16 : 00 hodin sešli v MŠ rodiče a děti na společném dlabání dýní a polepování strašidelných domečků. Během jedné hodiny vznikla spousta překrásných strašidýlek, která nám zdobila MŠ zvenčí. Program byl obohacen od 17 :00 hodin stezkou bobříka odvahy. Učitelky vyzdobily třídu, chodbu, školní zahradu a připravily stanoviště na cestě. Stezka odvahy se strašidly se konala v pohádkovém stylu. Rodiče svým dětem pomohli projít temnou cestu, během které děti plnily úkoly. I přes nepřízeň počasí se akce vydařila, účast rodičů a dětí byla velká. Dlabání a stezku si všichni plně užili.

Zobrazit vloženou obrazovou galerii on-line na:
http://zsjistebnice.cz/materska-skola?start=12#sigFreeId351c25fdb4

Vedoucí učitelka 5. listopadu pozvala rodiče předškolních dětí do MŠ na 1. z řady odborně zaměřených tematických setkávání (projekt Šablony II. ZŠ a MŠ Jistebnice), na téma Školní zralost. Přednáška, Mgr. Hany Mahdalové, měla velký význam pro rodiče dětí. Pracuje jako speciální pedagog v PPP Tábor. Hovořila o základních oblastech, které jsou důležité pro posouzení školní zralosti a připravenosti předškolního dítěte. Rodiče se dozvěděli, jak probíhá zápis do ZŠ, vyšetření v PPP atd..

Zobrazit vloženou obrazovou galerii on-line na:
http://zsjistebnice.cz/materska-skola?start=12#sigFreeIdc500496d90