Akce v MŠ

Velmi zdařilá akce pro předškoláky proběhla 17. října na mobilním hřišti v Táboře ve spolupráci s Městskou policií. Akce měla dvě části, část teoretickou a praktickou. Děti se seznámily s dopravními značkami, zopakovaly si pravidla týkající se cyklisty, jako účastníka silničního provozu. Pak mohly své znalosti z dopravní výchovy vyzkoušet na kolech a motokárách v praxi na hřišti.

Zobrazit vloženou obrazovou galerii on-line na:
http://zsjistebnice.cz/materska-skola?start=18#sigFreeId3017d4483b

8. října zahrálo liberecké divadlo „Na cestě“ loutkovou pohádku Jak šel Honza do světa. Pohádku zhlédly i děti z 1. a 2. třídy základní školy. Pohádka se dětem líbila, Honza přemohl svůj strach, naučil se držet slovo a dokonce porazil i strašlivého obra.

Zobrazit vloženou obrazovou galerii on-line na:
http://zsjistebnice.cz/materska-skola?start=18#sigFreeId7d39de2920

16. října se sešly maminky dětí 1. třídy „KOŤATA“, aby společně se svými dětmi prožily podzimní odpoledne v mateřské škole. Nejprve maminky shlédly vystoupení dětí. Tancovalo se, zpívalo se a přednášely se básničky. Děti udělaly maminkám velkou radost, když viděly, co se jejich děti od září naučily. Pak si společně děti s maminkami vyráběly skřítka „ Podzimníčka“ a společně si hrály.

Zobrazit vloženou obrazovou galerii on-line na:
http://zsjistebnice.cz/materska-skola?start=18#sigFreeId7a44ef39bf

11. října děti z mateřské školy měly možnost zhlédnout umění řezbářství v celé své kráse. Umělecká řezbářka Dana Nachlingerová přijala naše pozvání a přijela do Jistebnice. Přivezla s sebou celou řadu okouzlujících děl. Dětem ukázala lipové dřevo a nástroje, i to, jak se s nástroji pracuje, co všechno lze ze dřeva vyrobit.  Krásu řezbářského umění jsme vnímali několika smysly – zrakem, hmatem, sluchem i čichem.  Za ukázku umělecké práce moc děkujeme.

Zobrazit vloženou obrazovou galerii on-line na:
http://zsjistebnice.cz/materska-skola?start=18#sigFreeIdf5207c1d53

Dne 6.9.2019 naši předškoláci navštívili besedu o zvířátkách ze záchranné stanice IKAROS. Viděli, zvířata, která by ve volné přírodě kvůli poranění nepřežila. Děti měly možnost si zvířátka pohladit a prohlédnout pěkně z blízka.

V pátek 27. září 2019 uspořádala MŠ akci na téma „ Podzimní tvoření,  zumba a pouštění draků“. Akce se zúčastnili nejenom rodiče s dětmi, ale přišli i další členové rodiny a její přátelé. Společné odpoledne proběhlo nejenom k radosti a spokojenosti dětí, ale i ostatních zúčastněných.

Zobrazit vloženou obrazovou galerii on-line na:
http://zsjistebnice.cz/materska-skola?start=18#sigFreeIda44bfbc227