Akce v MŠ

Mateřská škola se od roku 2015 každoročně zapojuje do projektu „ Koukají na nás správně?“ a svým přístupem projevuje zájem o zdraví dětí. Preventivní screeningové vyšetření zraku provedlo23. ledna nestátní zdravotnické zařízení Prima Visus, o .p. s.

Při pečení vánočního cukroví v MŠ bylo znát, že děti doma při pečení mamince pomáhají. Všichni byli moc zruční a šikovní. Pečení je bavilo a už se těší na vánoční posezení u stromečku, kdy budou moci dát ochutnat cukroví i svým rodičům.

Zobrazit vloženou obrazovou galerii on-line na:
http://zsjistebnice.cz/materska-skola?start=18#sigFreeId0669ab271d

Ani letos Mikuláš s knihou hříchů a nůší plnou dobrot nezapomněl navštívit mateřskou školu. Přišel s andílky a čerty. Děti jim zazpívaly písničky a zarecitovaly básničky. Pak je Mikuláš odměnil balíčky se sladkostmi a ovocem. Mikulášskou nadílku si také děti užily i v obchodním domě Jednota  COOP Jistebnice.

Zobrazit vloženou obrazovou galerii on-line na:
http://zsjistebnice.cz/materska-skola?start=18#sigFreeIdc114464248

Ve středu, 4. prosince, v den svátku Barbory, přišly do 1. třídy mateřské školy na návštěvu „Svaté Barborky“ v doprovodu paní učitelky Markéty Plochové. Barborky přinesly dětem větvičky třešně, vyloupané vlašské ořechy a paní učitelka vyprávěla dětem o tradici „Svaté Barborky“.

Zobrazit vloženou obrazovou galerii on-line na:
http://zsjistebnice.cz/materska-skola?start=18#sigFreeId49fabec4e3

Téhož dne, 4. prosince, zavítalo do MŠ malé divadlo „Okýnko“ z Č. Budějovic s pohádkou O zakleté truhličce. Nejenže byly děti nadšeny, ale moc se pohádka dětem s vánoční tematikou líbila.

Zobrazit vloženou obrazovou galerii on-line na:
http://zsjistebnice.cz/materska-skola?start=18#sigFreeId09727b989b

Pedagogicko psychologická poradna Tábor nabídla rodičům posouzení připravenosti jejich dětí na školu. Týkalo se dětí, které mají jít v letošním školním roce k zápisu, ev. mají odklad školní docházky. Toto posouzení absolvovaly děti přímo v mateřské škole 12. 11. 2019. Zkouška měla tři části (společná práce se skupinou dětí, individuální a konzultace s rodiči). K tomuto posouzení byl nutný souhlas rodičů.

Zobrazit vloženou obrazovou galerii on-line na:
http://zsjistebnice.cz/materska-skola?start=18#sigFreeId115ed4246c