Akce v MŠ

Dne 9. 11. 2019 děti z mateřské školy přivítaly na MěÚ Jistebnice nové občánky. Děti s paní učitelkou si připravily pásmo písniček, tanečků a básniček.

Dne 6. listopadu se v 16 : 00 hodin sešli v MŠ rodiče a děti na společném dlabání dýní a polepování strašidelných domečků. Během jedné hodiny vznikla spousta překrásných strašidýlek, která nám zdobila MŠ zvenčí. Program byl obohacen od 17 :00 hodin stezkou bobříka odvahy. Učitelky vyzdobily třídu, chodbu, školní zahradu a připravily stanoviště na cestě. Stezka odvahy se strašidly se konala v pohádkovém stylu. Rodiče svým dětem pomohli projít temnou cestu, během které děti plnily úkoly. I přes nepřízeň počasí se akce vydařila, účast rodičů a dětí byla velká. Dlabání a stezku si všichni plně užili.

Zobrazit vloženou obrazovou galerii on-line na:
http://zsjistebnice.cz/materska-skola?start=24#sigFreeId351c25fdb4

Vedoucí učitelka 5. listopadu pozvala rodiče předškolních dětí do MŠ na 1. z řady odborně zaměřených tematických setkávání (projekt Šablony II. ZŠ a MŠ Jistebnice), na téma Školní zralost. Přednáška, Mgr. Hany Mahdalové, měla velký význam pro rodiče dětí. Pracuje jako speciální pedagog v PPP Tábor. Hovořila o základních oblastech, které jsou důležité pro posouzení školní zralosti a připravenosti předškolního dítěte. Rodiče se dozvěděli, jak probíhá zápis do ZŠ, vyšetření v PPP atd..

Zobrazit vloženou obrazovou galerii on-line na:
http://zsjistebnice.cz/materska-skola?start=24#sigFreeIdc500496d90

Velmi zdařilá akce pro předškoláky proběhla 17. října na mobilním hřišti v Táboře ve spolupráci s Městskou policií. Akce měla dvě části, část teoretickou a praktickou. Děti se seznámily s dopravními značkami, zopakovaly si pravidla týkající se cyklisty, jako účastníka silničního provozu. Pak mohly své znalosti z dopravní výchovy vyzkoušet na kolech a motokárách v praxi na hřišti.

Zobrazit vloženou obrazovou galerii on-line na:
http://zsjistebnice.cz/materska-skola?start=24#sigFreeId3017d4483b

8. října zahrálo liberecké divadlo „Na cestě“ loutkovou pohádku Jak šel Honza do světa. Pohádku zhlédly i děti z 1. a 2. třídy základní školy. Pohádka se dětem líbila, Honza přemohl svůj strach, naučil se držet slovo a dokonce porazil i strašlivého obra.

Zobrazit vloženou obrazovou galerii on-line na:
http://zsjistebnice.cz/materska-skola?start=24#sigFreeId7d39de2920

16. října se sešly maminky dětí 1. třídy „KOŤATA“, aby společně se svými dětmi prožily podzimní odpoledne v mateřské škole. Nejprve maminky shlédly vystoupení dětí. Tancovalo se, zpívalo se a přednášely se básničky. Děti udělaly maminkám velkou radost, když viděly, co se jejich děti od září naučily. Pak si společně děti s maminkami vyráběly skřítka „ Podzimníčka“ a společně si hrály.

Zobrazit vloženou obrazovou galerii on-line na:
http://zsjistebnice.cz/materska-skola?start=24#sigFreeId7a44ef39bf