Akce v MŠ

Předškolní děti se zúčastnily dopravní výuky, kterou vedli strážníci Městské policie Tábor. Dětem byly zábavnou formou vštěpovány základní dopravní předpisy, které si vyzkoušely v praxi na dopravním hřišti v Táboře 4. dubna.

Zobrazit vloženou obrazovou galerii on-line na:
http://zsjistebnice.cz/materska-skola?start=42#sigFreeIdf71b88f7b3

V úterý 16. dubna vyrazily děti z MŠ na exkurzi do Požární zbrojnice Jistebnice. Starosta sboru B. Němeček přivítal 51 dětí. Na pořadu dne byla prohlídka techniky i vybavení a předání cen z výtvarné soutěže, Požární ochrana očima dětí. Děti se dozvěděly o náročnosti práce hasičů a odcházely se spousty zážitků.

Zobrazit vloženou obrazovou galerii on-line na:
http://zsjistebnice.cz/materska-skola?start=42#sigFreeId539c40c4f3

Ve dnech 10. - 11. dubna proběhl zápis budoucích prvňáčků. Děti p. učitelce ukázaly jejich vědomosti a dovednosti. Odměnou jim byly drobné dárky, které si od zápisu odnesly.

Zobrazit vloženou obrazovou galerii on-line na:
http://zsjistebnice.cz/materska-skola?start=42#sigFreeId8dc9757201

Tradiční vynášení Moreny se v mateřské škole konalo 21. března, jako symbol odcházející zimy a přicházejícího jara. Cestou k potoku nás doprovázely sluneční paprsky a děti zavzpomínaly na zimní radovánky. Když Morena poklidně odplouvala, děti s paní učitelkami vítaly recitací básní a zpěvem písniček jaro.

Zobrazit vloženou obrazovou galerii on-line na:
http://zsjistebnice.cz/materska-skola?start=42#sigFreeId231298154e

Od 6. února začal kurz plavání pro předškolní děti v plaveckém bazénu Tábor. Jedná se o deset lekcí. Děti se učí správně dýchat do vody, potápět se a splývat. Pomocí nadlehčovacích pomůcek, říkadel, her a zábavy se děti také seznamují s typy plaveckých stylů a dovedností.

Zobrazit vloženou obrazovou galerii on-line na:
http://zsjistebnice.cz/materska-skola?start=42#sigFreeIdb87b959124

V rámci masopustního týdne, který každoročně paní učitelky s dětmi v MŠ připravují, se všichni seznamují s lidovými tradicemi a zvyky masopustu. Ve třídách se pořádají dětské karnevaly, při kterých nechybí rej masek a soutěživé hry. Také průvod veselých masopustních masek za hudebního doprovodu se opět vydal na obchůzku do ZŠ, ŠJ a na náměstí 28. února.

V neposlední řadě chci poděkovat dětem, jejich rodičům za krásné masky, panu Novákovi za hudební doprovod a panu Vackovi za fotografování.

Zobrazit vloženou obrazovou galerii on-line na:
http://zsjistebnice.cz/materska-skola?start=42#sigFreeIdf6df14cfba