Akce v MŠ

Zobrazit vloženou obrazovou galerii on-line na:
http://zsjistebnice.cz/materska-skola?start=54#sigFreeIda1a2e9dccf


Děti ve školce navštívila jedna z členek ženského mysliveckého spolku Diana. Děti se seznámily s různými zvířaty, která žijí v naší přírodě a dozvěděly se různé zajímavosti ze života těchto zvířat. Na závěr si mohly natisknout tiskátka zvířat, složit tematické puzzle a prohlédnout si z blízka vycpaná zvířata, paroží…

Zobrazit vloženou obrazovou galerii on-line na:
http://zsjistebnice.cz/materska-skola?start=54#sigFreeId837fb22813

V úterý 7. listopadu děti z předškolní třídy navštívily knihovnu. Paní knihovnice děti seznámila s různými druhy knih - pohádkové, encyklopedie, příběhy, detektivky... a z několika knížek přečetla krátké ukázky. Následně se děti mohly v dětském oddělení knihovny sami porozhlédnout a prohlížet si knížky, které je zaujaly.

Zobrazit vloženou obrazovou galerii on-line na:
http://zsjistebnice.cz/materska-skola?start=54#sigFreeId34e4a94397

Předškolní děti z MŠ přišly 4. listopadu do obřadní síně Jistebnice na tradiční vítání občánků s krátkým kulturním programem. Obřadní síň se zaplnila malými dětmi a jejich rodiči. Pan starosta našim nejmenším popřál do života hodně zdraví, štěstí a laskavé rodiče. Uskutečnily se dva obřady za přítomnosti patnácti dětí.

Zobrazit vloženou obrazovou galerii on-line na:
http://zsjistebnice.cz/materska-skola?start=54#sigFreeId767c2c6e16

Na třídní schůzce, která se konala  19. září,  jsem rodiče oslovila s návrhem na společné setkání pod názvem  Zábavné odpoledne s předškoláky. Byla jsem příjemně překvapena hojnou účastí ze strany rodičů. Jak takové zábavné odpoledne vypadalo?

V kruhu jsme si povídali o podzimu – charakteristické znaky, podzimní počasí, činnosti spojené s tímto obdobím. Děti s přispěním dechového cvičení  vytvořily  podzimní vítr a zazpívaly písničky. Následně na to učitelka rozhazovala do prostoru barevné listí a děti roztřídily listí podle barev. Potom se učitelka zeptala dětí, ze kterých částí se skládá strom a děti hláskovaly slova, vytleskávaly jej do rytmu. Na závěr následovalo vytvoření vlastního podzimního stromu. Děti si podle zadání rodičů vyhledaly určitý počet barevných listů, které nalepovaly na předkreslený strom. Rodiče měli možnost vnímat osobnost svého dítěte ve skupině.

Zobrazit vloženou obrazovou galerii on-line na:
http://zsjistebnice.cz/materska-skola?start=54#sigFreeIde92a0acb9c

 uč. Vavříková

V úterý 17. října se předškoláci vydali na návštěvu sádek na Tisové. Měli jsme možnost vidět nutrie – kterým jsme přinesli suchý chléb a mrkve a dále různé druhy ryb. Děti si vyzkoušely lovit ryby s podběrákem. Výlet si děti moc užily.

Zobrazit vloženou obrazovou galerii on-line na:
http://zsjistebnice.cz/materska-skola?start=54#sigFreeId97d6843629