Akce v MŠ

Zástupci předškoláků se ve středu 22. května účastnili Polisiády mateřských škol v Táboře, kterou připravila Městská policie společně s Městem Tábor. 
Děti absolvovaly různé sportovní disciplíny - kopání na bránu, hod do dálky, skok do písku, běh přes překážky, přetahování lanem a další. Odměnou jim byl pohár, diplom a další drobné odměny.

Zobrazit vloženou obrazovou galerii on-line na:
http://zsjistebnice.cz/materska-skola?start=6#sigFreeIdebf5c08855

Měsíc duben jsme ukončili společným sletem nejen čarodějnic, ale i čarodějů na školní zahradě. Děti přišly do MŠ v krásných kostýmech. Ke svačině jsme si opekli buřta a pak za doprovodu písně upálili čarodějnici. Celé dopoledne bylo plné zábavy, her a tance.

Zobrazit vloženou obrazovou galerii on-line na:
http://zsjistebnice.cz/materska-skola?start=6#sigFreeId7b2ab054fb

Předškolní děti se zúčastnily dopravní výuky, kterou vedli strážníci Městské policie Tábor. Dětem byly zábavnou formou vštěpovány základní dopravní předpisy, které si vyzkoušely v praxi na dopravním hřišti v Táboře 4. dubna.

Zobrazit vloženou obrazovou galerii on-line na:
http://zsjistebnice.cz/materska-skola?start=6#sigFreeIdf71b88f7b3

V úterý 16. dubna vyrazily děti z MŠ na exkurzi do Požární zbrojnice Jistebnice. Starosta sboru B. Němeček přivítal 51 dětí. Na pořadu dne byla prohlídka techniky i vybavení a předání cen z výtvarné soutěže, Požární ochrana očima dětí. Děti se dozvěděly o náročnosti práce hasičů a odcházely se spousty zážitků.

Zobrazit vloženou obrazovou galerii on-line na:
http://zsjistebnice.cz/materska-skola?start=6#sigFreeId539c40c4f3

Ve dnech 10. - 11. dubna proběhl zápis budoucích prvňáčků. Děti p. učitelce ukázaly jejich vědomosti a dovednosti. Odměnou jim byly drobné dárky, které si od zápisu odnesly.

Zobrazit vloženou obrazovou galerii on-line na:
http://zsjistebnice.cz/materska-skola?start=6#sigFreeId8dc9757201

Tradiční vynášení Moreny se v mateřské škole konalo 21. března, jako symbol odcházející zimy a přicházejícího jara. Cestou k potoku nás doprovázely sluneční paprsky a děti zavzpomínaly na zimní radovánky. Když Morena poklidně odplouvala, děti s paní učitelkami vítaly recitací básní a zpěvem písniček jaro.

Zobrazit vloženou obrazovou galerii on-line na:
http://zsjistebnice.cz/materska-skola?start=6#sigFreeId231298154e