Z nejstarší historie

První zpráva o jistebnické škole pochází z konce 14. století. V té době se děti k učení scházely v hospodských sálech, na farách nebo v soukromých obydlích. Prvním známým doloženým učitelem v Jistebnici byl Petr ze Sezimova Ústí.
Potom se zprávy o zdejší škole odmlčely a nepodařilo se je dohledat až do 16. století.

První jistebničtí kantoři

Místo, kde stávala první jistebnická škola je totožné se současným. Prvním historicky doloženým „rektorem“ byl Jan Žitavský. Dalším známým učitelem byl Vavřinec, po něm následoval Augustin Smolík, Kalixta Andreas Velešínský. Dále jsou uváděni Jan Šmideler, Samuel František Pasecký a Bohumír Gareis. Ve 40. letech 17. století byl kantorem a správcem školy Jakub Rataj. Roku 1696 se stal novým kantorem František Borš.