Složení školské rady ZŠ a MŠ Jistebnice:

Procházková Michaela (předseda)

Pincová Vanda

Dušková Lenka

Mgr. Mašek Vladimír

Mgr. Horčičková Marie

Kratochvíl Roman

Mgr. Nováková Jana

Mgr. Kolihová Miloslava

Vavříková Olga