Spolek rodičů a přátel dětí školy  Jistebnice, z.s je dobrovolným spolkem rodičů, zákonných zástupců žáků ZŠ a MŠ Jistebnice a dalších fyzických a právnických osob, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže, vzdělání a všestranný rozvoj dětí , založený jako dobrovolný spolek občanů podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku.

Spolek zejména

 • působí na rodiče ke správné výchově dětí v rodině
 • seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování
 • seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování
 • přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí

Orgánem SRPDŠ při škole je rada rodičů školy složená z volených zástupců tříd.

Složení výboru:

Pincová Vanda - předseda
Farová Iveta  - ekonom 
Farová Jana - zapisovatelka

Zástupci tříd:

  1. Třída- J.Bechyně, T. Šindelářová

  2. třída- I.Pešková, D. Šmejkalová

  3. třída- I. Farová, J. Dopitová

  4. třída- P. Bláhová, K. Svatošová

  5. třída- L.Tomečková ,E. Vaczulková

  6. třída-P. Němečková, M. Sklenařová

  7. třída- L. Bendová, H. Hrazánková

  8. třída- O. Bočanová, J. Farová

  9. třída- V. Pincová, J. Lhotková

 Zástupci MŠ:

p. Vavřík, M. Dikanová

 

Stanovy SRPDŠ ke stažení ZDE …

Úplný výpis z registru ZDE ...