Spolek rodičů a přátel dětí školy  Jistebnice, z.s je dobrovolným spolkem rodičů, zákonných zástupců žáků ZŠ a MŠ Jistebnice a dalších fyzických a právnických osob, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže, vzdělání a všestranný rozvoj dětí , založený jako dobrovolný spolek občanů podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku.

Spolek zejména

 • působí na rodiče ke správné výchově dětí v rodině
 • seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování
 • seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování
 • přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí

Orgánem SRPDŠ při škole je rada rodičů školy složená z volených zástupců tříd.

Složení výboru:

Černá Martina - předseda
Procházková Michaela - ekonom 
Farová Jana - zapisovatelka

Zástupci tříd:

 1. třída- I. Farová, J. Dopitová
 2. třída- P. Bláhová, K. Svatošová
 3. třída- L.Tomečková ,E. Vaczulková
 4. třída- P. Němečková, K. Vaňková
 5. třída- L. Bendová, H. Hrazánková
 6. třída- O. Bočanová, J. Farová
 7. třída- V. Pincová, J. Lhotková
 8. třída- P. Nováková, J. Ruberová
 9. třída- H. Brtnová, L. Dušková

Stanovy SRPDŠ ke stažení ZDE ...