Vedení školy

Mgr. Petržel Dušan - ředitel

Mgr. Nováková Jana - zástupce ředitele, koordinátor EVVO

Učitelé

Mgr. Nováková Jaroslava, technik BOZP

Mgr. Kumžáková Kamila

Mgr. Kolihová Miloslava - výchovný poradce

Mgr. Pešková Julie

Mgr. Picková Anna

Mgr. Švecová Tereza - metodik prevence sociálně patologických jevů

Mgr. Tereza Seidl Juskovičová

Mgr. Kozelka Jiří - ICT metodik

Mgr. Švestková Romana - koordinátor ŠVP

Mgr. Kloudová Kateřina

Mgr. Kubů Blanka

Mgr. Michaela Široká

Vychovatelky

Šmejkalová Marcela - vedoucí šk. klubu

Kubecová Vladimíra

Rybaříková Marie

Asistentka

Jana Bechyně

Administrativa

Nehonská Zdeňka

 MŠ

Vavříková Olga - vedoucí učitelka

Mgr. Maňáková Alena

Řičicová Jindřiška

Bc. Marcela Slabá

Provozní MŠ

Kubecová Věra

Podzimková Jaroslava

Mgr. Šindelářová Tereza

Provozní ZŠ

Burianová Ludmila

Vitmanová Marie

Nehonský František - školník

ŠJ

Řezáčová Pavla - vedoucí školní jídelny

Seidlová Jana

Procházková Romana

Nováková Ludmila

Podzimková Věra