1. povinnost důsledného mytí rukou a jejich následné desinfekce před odběrem jídla

 2. dodržování bezpečných rozestupů ve frontě na jídlo

 3. zákaz samoobslužného výdeje – braní příborů  z hromadných zásobníků, nalévání pití z várnic

 4. povinnost obsluhy používat jednorázové hygienické rukavice

 5. důsledné dodržování oddělených časů a prostor pro cizí strávníky

 6. častá desinfekce stolů, židlí a prostor jídelny, důsledné větrání

 Prosíme cizí strávníky, aby se v době výdeje stravy žákům nestavěli do fronty, ale počkali, až se prostor před výdejním okénkem vyprázdní.

 Pokud budou v odděleném prostoru sedět žáci, musí cizí strávníci vyčkat, až odejdou, aby nedocházelo k vzájemnému kontaktu.

Děkujeme za pochopení a dodržování zmíněných pravidel.