Po dobu distanční výuky mají žáci nárok na dotovaný oběd ve školní jídelně. Z provozních důvodů ale mají žáci daných tříd po tuto dobu obědy automaticky odhlášeny. Pokud budete mít o tyto obědy zájem, je třeba si je opětovně přihlásit.

Výdej obědů pro žáky absolvující distanční výuku se řídí těmito pravidly:

Obědy budou vydávány pouze do vlastních jídlonosičů v čase od 11.00 hod do 11.15 hod

Děkuji za pochopení a dodržování uvedených zásad.

 

Pavla Řezáčová, vedoucí ŠJ