Z důvodu nařízení vlády se od 14.10.2020 opět uzavírají stravovací provozy. Školní jídelna bude i nadále vařit, obědy budou vydávány pouze do jídlonosičů za dodržení hygienických podmínek vyvěšených na dveřích jídelny.  Výdej bude časově omezen na dobu od 10.00 do 11.00 hodin. V době od 11.00 hod do 11.15 hodin budou obědy vydávány do jídlonosičů pro přihlášené žáky na distanční výuce.

Děkuji za pochopení, Pavla Řezáčová, vedoucí ŠJ