Dne 30.6.2021 bude ukončen školní rok 2020/2021. Žáci mají tento den stravu automaticky odhlášenou. Pokud si budete chtít jídlo odebrat, je třeba se přihlásit ve ŠJ. Platby za červen budu vybírat od žáků ve dnech 28.6. - 30.6.2021. Z tohoto důvodu nebude možné v těchto dnech stravu odhlásit.

Děkuji za pochopení,  Pavla Řezáčová, vedoucí školní jídelny