Z důvodu přechodu na nový počítačový program došlo k určitým změnám i v zobrazení na www.strava.cz.
Hlavní změny:

  1. všem strávníkům bylo přiděleno nové přihlašovací jméno a heslo
  2. na vyúčtování se zobrazuje nedoplatek s mínusem – jedná se o dosud nevyúčtované platby za přihlášené obědy- daná částka se vám bude účtovat v příštím vyúčtování
  3. pokud se vám částka zdá příliš vysoká, je to pravděpodobně tím, že se vám platí více strávníků z jednoho účtu – vyúčtování se zobrazuje za všechny strávníky Pokud budete mít další dotazy k novému zobrazení, kontaktujte mě na číslech nebo e-mailu školní jídelny.

Pavla Řezáčová, vedoucí školní jídelny
Jistebnice 1.9.2015