MŠ 3 - 6 let:

 přesnídávka 9,- Kč

 oběd 16,- Kč

 odpolední svačina 6,- Kč

 MŠ celý den 31,- Kč

ZŠ 7 - 10 let: 20,- Kč

ZŠ 11 - 14 let: 22,- Kč

ZŠ 15 - 18 let: 25,- Kč

zaměstnanci školy: 30,- Kč

důchodci školy: 30,- Kč

cizí strávníci jídlonosiče: 65,- Kč

z toho potraviny: 28,90 Kč

režie: 27,60 Kč

DPH 15% 8,50 Kč

cizí strávníci v jídelně: 68,- Kč

z toho potraviny: 28,90 Kč

režie: 27,30 Kč

DPH 21% 11,80 Kč

 P. Řezáčová