Od 1.12.2016 dochází na základě zdražení cen potravin ke zvýšení ceny obědů.
Děkuji za pochopení
Pavla Řezáčová, vedoucí ŠJ

MŠ 3 - 6 let:

přesnídávka                                 9,- Kč

oběd                                           16,- Kč

odpolední svačina                      6,- Kč

MŠ celý den                              31,- Kč

 

  7 - 10 let:                             21,- Kč

11 - 14 let:                            23,- Kč

15 - 18 let:                            26,- Kč

zaměstnanci školy:                   31,- Kč

důchodci školy:                         31,- Kč

cizí strávníci:                               65,- Kč

 

z toho potraviny:                   28,90 Kč

režie:                                        27,60 Kč

DPH 15%                                   8,50 Kč