V souladu s  platnou legislativou  jsme nuceni přistoupit k výběru jednorázové vratné zálohy na stravování.  (Potraviny pro všechny strávníky a režie pro cizí strávníky nesmí být hrazeny z příspěvku zřizovatele na provoz , proto pokud je stravné vybíráno zpětně, musíme předem vybrat zálohu na tyto výdaje.)           Tato záloha bude vybírána na počátku stravování. Při ukončení stravování v naší školní jídelně bude z této zálohy zaplaceno poslední vyúčtování za stravné a případný přeplatek bude vrácen strávníkovi. Strávníkům, kteří mají zřízeno inkaso bude záloha automaticky stržena z účtu 17.9. Strávníci platící hotově složí zálohu do konce září na pokladně školní jídelny. V případě nezaplacení zálohy bude strávníkovi zastaveno stravování až do doby uhrazení.  Výše zálohy je pro žáky MŠ, ZŠ a zaměstnance školy stanovena na 500,-Kč, pro ostatní strávníky na 1000,- Kč.

 

                                               Děkuji za pochopení,  Pavla Řezáčová, vedoucí ŠJ

 

V Jistebnici dne 25.8.2017