MŠ 3 - 6 let:

přesnídávka                                 9,- Kč

oběd                                           18,- Kč

odpolední svačina                        6,- Kč

MŠ celý den                               33,- Kč

 

  7 - 10 let:                              23,- Kč

 

ZŠ 11 - 14 let:                             25,- Kč

 

ZŠ 15 - 18 let:                             28,- Kč

 

zaměstnanci školy:                    34,- Kč

 

důchodci školy:                          36,- Kč

 

brigádník                                     36,- Kč

 

 

cizí strávníci                                 72,- Kč

z toho potraviny:     1,50 Kč

režie:                       31,10 Kč

DPH 15%                   9,40 Kč