MŠ 3 - 6 let:

Přesnídávka                                                  9,- Kč

Oběd                                                            19,- Kč

odpolední svačina                                       6,- Kč

MŠ celý den                                                 34,- Kč

 

  7 - 10 let:                                                23,- Kč

 

ZŠ 11 - 14 let:                                               26,- Kč

 

ZŠ 15 - 18 let:                                               30,- Kč

 

zaměstnanci školy:                                     35,- Kč

 

důchodci školy:                                            38,- Kč

 

brigádník                                                       38,- Kč

 

cizí strávníci                                                  77,- Kč

z toho potraviny:                                        34,00 Kč

režie                                                              33,00 Kč

DPH 15%                                                      10,00 Kč