Od 1.9.2019 dochází ke zdražení obědů.

Nový ceník je vyvěšen na nástěnce ve školní jídelně a na stránkách školy.

Děkuji za pochopení,

 Řezáčová, vedoucí ŠJ