Akce školy

V těchto dnech proběhl na stadionu Míru v Táboře Atletický přebor Táborska. žáci 1. stupně ZŠ vzorně reprezentovali naši školu.
Výsledky jednotlivých tříd:

1. tř. Viktorie Pincová - hod krit. míčkem - 13. místo

2. tř. Stela Bláhová - finále 50 m - 13. místo

        Štěpán Švec - finále  50 m - 7. místo

3. tř. Daniela Vaczulková - finále 50 m - 12. místo, skok daleký - 11. místo

        Jakub Hrazánek - běh 500 m - 10. místo, skok daleký - 6. místo

        Eva Farová - běh 500 m - 1. místo

4. tř. Magdaléna Sklenářopvá - finále 50 m - 9. místo, skok daleký - 4. místo

        David Němeček - finále 50 m - 10. místo

        Zuzana Miňhová - běh na 600 m - 8. místo

        Adam Novák - běh na 600 m - 9. místo

        Sebastian Antl - skok daleký - 12. místo

5. tř. Zuzana Řezáčová - finále 50 m - 5. místo

        Marek Bechyně - běh na 800 m - 13. místo

        Eliška Svatošová - běh na 800 m - 3. místo

        Dorothea Pincová - skok daleký - 3. místo

        Dominik J. Bastl - skok daleký - 2. místo

 Z celkového počtu 27 zúčastněných škol se umístili žáci prvního stupně na 10. místě.

žáci 2. stupně ZŠ 
Výsledky jednotlivých tříd:

6. tř. David Fara - běh na 1000 m - 4. místo

7. tř. Amálie Dvořáková - běh na 60 m - 9. místo

        Adam Lhotka - hod kriketovým míčkem - 1. místo

9. tř. Aneta Komendová - běh na 60 m - 10. místo

        Nikola Komendová - běh na 60 m -  12. místo

        Tomáš Korbel - skok daleký - 8. místo

Štafety:

štafeta 4 x 60 m - Aneta Komendová, Nikola Komendová, Bára Burianová, Rozálie Prášková - 8. místo

štafeta 4 x 60 m - Amálie Dvořáková, Vanda Pařízková, Silvie Trpková, Karolína Barešová - 11. místo

štafeta 4 x 60 m - David Fara, Lukáš Malý, Radim Samec, Adam Lhotka - 13. místo

 Z celkového počtu 22 zúčastněných škol se umístili žáci druhého stupně na 14. místě.

 

Všem žákům děkuji za vzornou reprezentaci naší školy.

Dušan Petržel

 

31. 5. 2019 proběhla pro žáky 1. – 5. třídy v areálu nové školy oslava Dne dětí. Paní učitelky, asistentky a vychovatelky si připravily pouťové atrakce. Děti si mohly vyzkoušet chytání ryb na udici, kroužení s obručemi, přenášení kelímku s vodou na hlavě, házení kroužků a míčků, slalom s míčem a hokejkou a skákání v pytlích. Za své výkony  dostávaly sladké odměny a drobné dárky. Během dopoledne si žáci ještě zasportovali v tělocvičně, na dětském hřišti nebo vyrazili na procházku po okolí. Na druhém stupni probíhala běžná výuka. Děti však nezůstaly bez dárku. Každá třídní paní učitelka vzala své žáky na zmrzlinu nebo jinou sladkost.

Velký dík patří SRPDŠ, které bylo sponzorem celé akce.

                                                                                                                  T. Šindelářová

Vítězné družstvo okresního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů reprezentovalo naši školu 29. 5. 2019 v krajském kole soutěže v Jindřichově Hradci. I když bylo velmi chladné počasí, děti soutěžení bavilo, pracovaly jako tým a odpovědně plnily všechny disciplíny. Skončily na 5. místě. Všem patří poděkování za skvělou reprezentaci školy.

                                                                                                              Tereza Šindelářová

 

V úterý 21. 5. 2019 se konal v Táboře 45. ročník okresního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů. Soutěžící se utkali v pěti disciplinách (pravidla silničního provozu –teorie, jízda na dopravním hřišti, jízda zručnosti, poskytování první pomoci a práce s mapou). Naši školu reprezentovala dvě družstva. Družstvo mladší kategorie: Tereza Nováková, Jakub Mikeš, Martina Šachová, David Fara. Družstvo starší kategorie: Nela Nováková, Magda Mašková, Petr Novák a Tomáš Fíla.  Zástupci obou družstev přivezli do Jistebnice skvělé výsledky. Žáci mladší kategorie obsadili 1. místo a družstvo žáků starší kategorie skončilo na 2. místě. Žáci mladší kategorie budou hájit barvy naší školy v krajském kole soutěže, která se uskuteční 29. 5. 2019 v Jindřichově Hradci.

                                                                                                              Tereza Šindelářová

16. 5. 2019 se žáci sedmé a osmé třídy vydali se svými vyučujícími na Moravu, do Bohuslavic. V hospodářském dvoru se seznámili  a vyzkoušeli si práci v kuchyni – příprava jídla, práce číšníka, někdo se věnoval péči o koně,… Čekalo na ně i sportovní vyžití. Všichni se vrátili spokojeni. Tato exkurze naplnila očekávání i u vyučujících.

M. Kolihová

V dubnu absolvovali žáci 8. a 9. třídy besedu zaměřenou na praktické informace o tom, jak  mají hospodařit s penězi. Informace jim předala Bc. Z. Bojková a Bc. J. Čížek, zaměstnanci pobočky jedné milevské banky.
                                                                                 Děkujeme.

                                                                                              K. Kumžáková

Ve čtvrtek 9. 5. 2019 se žáci a žákyně naší školy zúčastnili okresního kola soutěže Mladý zdravotník, která se  konala v areálu Zdravotnické školy v Táboře. Tři jistebnická družstva se snažila o co nejlepší výkon. Své znalosti museli  dokázat v různých disciplinách – např. první pomoci, obvazové technice, transportu postižených a v testech z dopravní výchovy. Do soutěže se zapojilo 16 družstev z různých škol. Naše týmy pod vedením Mgr. Horčičkové se umístily na 3. 7. a 8. místě. Gratulujeme!

                                                                                              T. Šindelářová

Dne 16. 4. 2019 proběhlo základní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Nejprve žáci 5. – 9. třídy prověřili své teoretické znalosti z pravidel silničního provozu formou testu, který vypracovávali v počítačové učebně. Druhou částí přípravy na soutěž byly praktické jízdy. Ty se uskutečnily na komunikaci u školní jídelny. Žáci museli zdolat v rámci jízdy deset překážek. Ti nejúspěšnější byli vybráni do okresního kola soutěže. Mladší kategorie: chlapci - Mikeš J., Fara D., Hrazánek O. – děvčata – Šachová M., Nováková T., Čápová K. Starší kategorie: chlapci – Černý J., Fíla T., Novák P. – děvčata – Mašková M., Nováková N., Svatošová M.

                                                                                               T. Šindelářová

V týdnu od 4. 3. – 8. 3. 2019 vyráběli žáci v klubu a družině velikonoční dekorace. Výrobky našich žáků se staly součástí velikonoční výstavy v Galerii 114 v Táboře.

                                                                                                                                                                                  T. Šindelářová

Ve dnech 5.5. a 6.5. se konala exkurze do Ostravy a Polska.

Byly to náročné dva dny, kde byl program pro žáky velmi naplněný.

První den jsme navštívili Vítkovice, Ostrava, kde jsme viděli vysoké věže, důlní věže a nakonec interaktivní muzeum, kde si děti mohly vyzkoušet různé přírodní zákony, působení člověka na přírodu, jak se cítí člověk na vozíku, jak mu pomoci.

Po přejezdu do Krakova, kde jsme byli ubytovaní, následovala prohlídka tohoto krásného historického města.

Druhý den jsme jeli 14 kilomerů do Wieliczky, solného dolu zapsaného na seznamu UNESCO. Přes dvě hodiny jsme až 100 metrů pod zemí procházeli sály, štoly, kaple, systémy těžení, prostě svět hluboce skryt a neviditelný z povrchu zemského.

Odpoledne následovala Osvětim. 3 hodiny poslouchání o tomto místě nás nutilo přemýšlet, čeho jsme my lidé schopni, a na druhou stranu co všechno lidé museli a stále na některých místech světa musí vytrpět. Dospělí měli slzy v očích a studenti byli zaraženi a měli mnoho dalších otázek v očích.

Jelo nás 37 žáků, 3 učitelé a autobus byl doplněn dalšími lidmi,našimi bývalými studenty i dospělými, kteří mají o toto téma zájem. Byli tam dokonce dva muži, kteří tam měli i maminku v roce 1944.

Velmi povedená akce, takto hodnotím za pedagogy.

Romana Švestková