Akce školy

Dne 16. 4. 2019 proběhlo základní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Nejprve žáci 5. – 9. třídy prověřili své teoretické znalosti z pravidel silničního provozu formou testu, který vypracovávali v počítačové učebně. Druhou částí přípravy na soutěž byly praktické jízdy. Ty se uskutečnily na komunikaci u školní jídelny. Žáci museli zdolat v rámci jízdy deset překážek. Ti nejúspěšnější byli vybráni do okresního kola soutěže. Mladší kategorie: chlapci - Mikeš J., Fara D., Hrazánek O. – děvčata – Šachová M., Nováková T., Čápová K. Starší kategorie: chlapci – Černý J., Fíla T., Novák P. – děvčata – Mašková M., Nováková N., Svatošová M.

                                                                                               T. Šindelářová

V týdnu od 4. 3. – 8. 3. 2019 vyráběli žáci v klubu a družině velikonoční dekorace. Výrobky našich žáků se staly součástí velikonoční výstavy v Galerii 114 v Táboře.

                                                                                                                                                                                  T. Šindelářová

Ve dnech 5.5. a 6.5. se konala exkurze do Ostravy a Polska.

Byly to náročné dva dny, kde byl program pro žáky velmi naplněný.

První den jsme navštívili Vítkovice, Ostrava, kde jsme viděli vysoké věže, důlní věže a nakonec interaktivní muzeum, kde si děti mohly vyzkoušet různé přírodní zákony, působení člověka na přírodu, jak se cítí člověk na vozíku, jak mu pomoci.

Po přejezdu do Krakova, kde jsme byli ubytovaní, následovala prohlídka tohoto krásného historického města.

Druhý den jsme jeli 14 kilomerů do Wieliczky, solného dolu zapsaného na seznamu UNESCO. Přes dvě hodiny jsme až 100 metrů pod zemí procházeli sály, štoly, kaple, systémy těžení, prostě svět hluboce skryt a neviditelný z povrchu zemského.

Odpoledne následovala Osvětim. 3 hodiny poslouchání o tomto místě nás nutilo přemýšlet, čeho jsme my lidé schopni, a na druhou stranu co všechno lidé museli a stále na některých místech světa musí vytrpět. Dospělí měli slzy v očích a studenti byli zaraženi a měli mnoho dalších otázek v očích.

Jelo nás 37 žáků, 3 učitelé a autobus byl doplněn dalšími lidmi,našimi bývalými studenty i dospělými, kteří mají o toto téma zájem. Byli tam dokonce dva muži, kteří tam měli i maminku v roce 1944.

Velmi povedená akce, takto hodnotím za pedagogy.

Romana Švestková

V březnu se žáci 6. a 7. třídy vydali se svými učiteli do Národního divadla v Praze, a to na předpremiéru Erbenovy Kytice. Sedm Erbenových balad zahraných jako činohra v podání našich nejlepších herců v nás zanechalo neopakovatelný zážitek.

                                                                                                                             K. Kumžáková

6. 3. 2019 se uskutečnilo školního kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek. V první kategorii ( žáci 5. třídy) soutěžilo sedm interpretů, ve druhé kategorii (6.,7. třída)  jsme slyšeli dvě sóla a dvě dua. Ve školním kole soutěže se na prvních třech místech umístily žákyně 5. třídy – Pavlína Kratochvílová, Denisa Kotlíková a Eliška Svatošová. Ve druhé kategorii byla nejúspěšnější Nikola Šmejkalová a dvě pěvecká dua reprezentovaná Terezou Bočanovou a Nikolou Šmejkalovou a Vandou Pařízkovou a Veronikou Mrázkovou. Školu v okresním kole soutěže reprezentovala Nikola Šmejkalová, Tereza Bočanová a obě dua. Ze soutěže si děvčata přivezla umístění ve stříbrném pásmu.

                                                                                                                             K. Kumžáková

22. 2. 2019 se v učebně přírodopisu konaly tři besedy. Pro žáky 3. – 9. třídy je připravil Mgr. Miroslav Doubek, pracovník Policie ČR. Zúčastnění se tak dozvěděli o nebezpečí nadměrného užívání mobilních telefonů a internetu, o nebezpečí distribuce a užívání omamných látek a možných trestech, které uživatelům hrozí. Žáci 8. a 9. třídy zhlédli také krátký film, který jim názorně ukázal nebezpečí, kterému se mohou v dnešní přetechnizované době vystavit.

                                                                                                              K. Kumžáková

 

Zobrazit vloženou obrazovou galerii on-line na:
http://zsjistebnice.cz/zakladni-skola/akce-skoly#sigFreeIdd19a6d1a06

Více na ...

Stejně jako žáci 2.stupně, tak i ti menší z 1. stupně ZŠ věnovali mnoho hodit tvorbě výrobků na vánoční trh, který se konal 1.12.2018. Vytvořili dárkové taštičky, vánoční přání, svícny, ozdoby, svíčky, vánoční dekorace a mnoho dalších dárků. Práce se všem vydařila.

                                                                                                                        Anna Picková

Dne 21.11.2018 odjeli všichni žáci 1.stupně naší školy do Prahy, kde měli možnost si prohlédnout hlavní budovy a sály Pražského hradu. Byli rozděleni do tří skupin a každá tato skupina měla svého průvodce. Žáci se dověděli mnoho zajímavostí z historie i současnosti celého objektu.

                                                                                                        Anna Picková

1. 12. 2018 v 15. 30 hodin se opět po roce otevřely prostory jistebnické radnice (průjezd), aby zde přivítaly stovky Jistebnických , ale i přespolních obyvatel. Vánoční prodejní výstava se již po mnoho let svého trvání stala neodmyslitelnou součástí adventu v Jistebnici. Žáci nové a staré školy vytvořili krásné vánoční ozdoby, přání, adventní věnce, prostě vše, co patří k Vánocům. V 17.00 hodin se slavnostně rozsvítil stromeček. Pěvecký sbor zazpíval vánoční písně.