Akce školy

Přehled sběru papíru – 2018/19

 

Pořadí tříd

 

Přehled individuálních sběračů

1.

7. třída

1446 kg

 

Kristýna Špallová

 

765 kg

2.

3. třída

1081 kg

 

Lea Mrzenová

 

716 kg

3.

6. třída

584 kg

 

Karolína Šindelářová

 

341 kg

4.

8. třída

434 kg

 

Františka Bartáková

 

318 kg

5.

5. třída

404 kg

 

Magdalena Ryjáčková

 

166 kg

6.

9. třída

207 kg

 

Anna Tesaříková

 

166 kg

7.

4. třída

190 kg

 

 

 

 

8.

1. třída

189 kg

 

 

 

 

9.

2. třída

103 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav k datu

15.11.2018

R.Švestková

Žáci 1.stupně naší školy se od začátku školního roku zúčastnili těchto akcí:

6.9. - záchranná stanice IKAROS - ukázka dravců

19.9. - žáci 3.ročníku si prohlédli Pamětní síň Richarda Laudy v Jistebnici

20.9. - proběhlo Cvičení v přírodě (celý 1.stupeň)

3.10. - Tonda obal na cestách - žáci si ověřili a rozšířili své znalosti z oblasti ochrany přírody a třídění odpadů

8.10. - žáci 1.-3.ročníku byli v táborském divadle O. Nedbala na představení "Královna Koloběžka I." 

V měsíci říjnu žáci všech tříd 1.stuně navštívili veřejnou knihovnu, kde proběhly besedy na různá témata týkající se literatury.

V posledním říjnovém týdnu si žáci prohlédli výstavu prací klientů Denního a týdenního stacionáře Klíček Tábor-Zaluží. Některé práce si také zakoupili.

                                                                                                                                                   Anna Picková

Dne 17. 10. 2018 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola soutěže ve stolním tenisu. Soutěžní klání proběhlo v Táboře na Zimním stadionu. Školu reprezentoval Tomáš Dušek, žák 9. třídy a dva žáci 8. třídy, Tomáš Fíla a Petr Novák a náhradník Vít Martínek. Pro naši školu vybojovali 2. místo. Děkujeme žákům za reprezentaci naší školy.

                                                                                                              M. Šmejkalová

Naše škola byla vybrána jako jedna z třiceti osmi základních škol v České republice k pilotnímu testování mezinárodního šetření TIMSS. Školní zpráva obsahuje výsledky žáků školy v pilotním šetření mezinárodního testování  TIMSS  2019.  Této ověřovací fáze se v České republice zúčastnilo 38 základních škol. V tomto testování si žáci naší školy vůbec nevedli špatně. Pro zájemce je celá zpráva k nahlédnutí zde „Pilotní šetření  TIMSS 2019“.

 

Žáci šesté třídy přivítali první podzimní dny stylově. V hodinách pracovních činností vyrobili z dýní a jiných přírodních materiálů krásné ozdobné předměty. Z nich nainstalovali výstavku v prvním patře staré školy.

 

Zobrazit vloženou obrazovou galerii on-line na:
http://zsjistebnice.cz/zakladni-skola/akce-skoly#sigFreeIdaa4bb2eaaf

                                                                                                                             Jana Nováková

Ve středu 3. 10. 2018 na naši školu po několika letech zavítal Tonda Obal. Ekologicky zaměřené diskuze se zúčastnili všichni žáci naší školy. Rozšířili tak své znalosti v oblasti třídění odpadu.

                                                                                                                             K. Kumžáková

6. 9. 2018 zavítali do naší školy naši „staří známí“. Byla to zvířata ze záchranné stanice Ikaros Křemešník a jejich ošetřovatelé. Protože nám tentokrát počasí přálo, setkali jsme se s nimi na fotbalovém hřišti. A tak se předškoláci a žáci 1. – 8. ročníku dozvěděli mnoho zajímavostí o zvířecích kamarádech, kteří minulý školní rok zůstali v záchranné stanici. Zhlédli a někteří se dokonce proletěli na jejich hlavami- orla skalního, puštíka bělavého, výrečka malého, supa kapucínského, sovu pálenou, sokola stěhovavého.Díky krásnému počasí jsme prožili krásné dopoledne.

Zobrazit vloženou obrazovou galerii on-line na:
http://zsjistebnice.cz/zakladni-skola/akce-skoly#sigFreeId736dc01b3a

                                                                                                                             K. Kumžáková

 

 

Na poslední týden školy se každoročně těší všichni žáci. Není naplněn výukou, ale ani v tuto dobu žáci a učitelé nezahálejí. Kromě odevzdávání a výměny učebnic na ně čeká částečný úklid svých tříd, práce v okolí škol a na školním pozemku, poutavá beseda v kostele s paní Mgr. Šittovou a v neposlední řadě sportovní den.

                                                                                                                                             K. Kumžáková