Akce školy

Letošní lyžařský výcvik žáků 7. ročníku se uskutečnil ve dnech 3.3. - 8.3.2019. Místem konání byl opět lyžařský areál na Monínci.

Vzhledem ke špatné předpovědi počasí a pozdějšímu datu konání jsme měli obavy, jak to s lyžováním půjde, ale nakonec vše dopadlo dobře. Pokročilí lyžaři zdokonalili své dovednosti, začátečníci se naučili základy lyžování a spolu s ostatními zvládli i závěrečný závod ve slalomu. Pobyt jsme zakončili karnevalem a v pátek ještě koupáním v místním bazénu.

Tak zase příští rok...... 

                                                                                                                                       Anna Picková

22. 2. 2019 se v učebně přírodopisu konaly tři besedy. Pro žáky 3. – 9. třídy je připravil Mgr. Miroslav Doubek, pracovník Policie ČR. Zúčastnění se tak dozvěděli o nebezpečí nadměrného užívání mobilních telefonů a internetu, o nebezpečí distribuce a užívání omamných látek a možných trestech, které uživatelům hrozí. Žáci 8. a 9. třídy zhlédli také krátký film, který jim názorně ukázal nebezpečí, kterému se mohou v dnešní přetechnizované době vystavit.

                                                                                                              K. Kumžáková

 

Olympiáda z českého jazyka

4. 2. 2019 se žákyně deváté třídy, Anežka Brtnová, zúčastnila okresního kola Olympiády z českého jazyka. Obsadila 31. místo.

Okresní kolo Olympiády ze zeměpisu

20. 2. 2019 reprezentovali naši žáci školu v okresním kole Zeměpisné olympiády, a to ve všech třech kategoriích. Kategorie A – 8. Štěpán Dohnal, 15. Matěj Vávrovský. Kategorie B – 8. Petr Vostřák, 27. Vojtěch Popelka. Kategorie C – 13. Vojtěch Brtna, 30. Michal Popelka.

Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy.

                                                                                                              K. Kumžáková

 

Zobrazit vloženou obrazovou galerii on-line na:
http://zsjistebnice.cz/zakladni-skola/akce-skoly#sigFreeIdd19a6d1a06

Více na ...

Stejně jako žáci 2.stupně, tak i ti menší z 1. stupně ZŠ věnovali mnoho hodit tvorbě výrobků na vánoční trh, který se konal 1.12.2018. Vytvořili dárkové taštičky, vánoční přání, svícny, ozdoby, svíčky, vánoční dekorace a mnoho dalších dárků. Práce se všem vydařila.

                                                                                                                        Anna Picková

Dne 21.11.2018 odjeli všichni žáci 1.stupně naší školy do Prahy, kde měli možnost si prohlédnout hlavní budovy a sály Pražského hradu. Byli rozděleni do tří skupin a každá tato skupina měla svého průvodce. Žáci se dověděli mnoho zajímavostí z historie i současnosti celého objektu.

                                                                                                        Anna Picková

1. 12. 2018 v 15. 30 hodin se opět po roce otevřely prostory jistebnické radnice (průjezd), aby zde přivítaly stovky Jistebnických , ale i přespolních obyvatel. Vánoční prodejní výstava se již po mnoho let svého trvání stala neodmyslitelnou součástí adventu v Jistebnici. Žáci nové a staré školy vytvořili krásné vánoční ozdoby, přání, adventní věnce, prostě vše, co patří k Vánocům. V 17.00 hodin se slavnostně rozsvítil stromeček. Pěvecký sbor zazpíval vánoční písně.

Naše škola se již potřetí zúčastnila literární soutěže. Letos měla název Nech brouka žít aneb Hmyz v botanické zahradě. Soutěž pořádá Městská knihovna Tábor ve spolupráci s VOŠ a SZeŠ Tábor a Botanickou zahradou Tábor. Každý rok naši žáci svými literárními pracemi zaujmou porotu složenou z pracovnic knihovny a učitelů českého jazyka střední školy. První místo si vypsala ve své kategorii Kristýna Špallová, žákyně 7. třídy. Šimon Šindelář (6.) a Anežka Brtnová obdrželi za své práce čestné uznání.

                                                                                                              K. Kumžáková

7. 11. 2018 měli možnost žáci osmé a deváté třídy zhlédnou ve Stavovském divadle v Praze předpremiéru divadelní hry rakouského spisovatel Stefana Zweiga Netrpělivost srdce. I když se jedná o  psychologický román, který líčí tragický milostný vztah ochrnuté dívky k poručíkovi rakousko-uherské armády, nebyl snad nikdo, koho by  moderní nastudování nezaujalo. Po skončení představení jsme si všichni prohlédli krásné interiéry divadla.

                                                                                                              K. Kumžáková

V druhé polovině října se žáci 9. třídy vydali do Prahy. Jejich cílem byla návštěva Neviditelné výstavy. Deváťáci se tak stali součástí interaktivní cesty po světě, v němž zmizelo všechno světlo a kde se snažíte pomocí svých zbylých smyslů najít cestu ven.

V odpoledních hodinách na ně čekala exkurze Židovským městem. Navštívili několik synagog a židovský hřbitov. Reálné poznání židovské kultury bylo součástí výuky literatury a dějepisu v devátém ročníku.

                                                                                                              K. Kumžáková