Akce školy

Ve čtvrtek 28. 11. 2019 proběhl další kurz večerní keramiky. Sešli jsme se jako vždy ve cvičné kuchyni staré školy. Každý z nás si vyrobil nějakou krásnou vánoční dekoraci. Děkujeme Vandě za trpělivost a poskytované rady.
Zobrazit vloženou obrazovou galerii on-line na:
http://zsjistebnice.cz/zakladni-skola/akce-skoly#sigFreeId908b2dcd14
                                                                                              
 
Nováková J.

V předvánočním čase si žáci naší školy měli možnost prohlédnout výrobky z Denního a týdenního stacionáře Klíček Tábor-Záluží. Některé výrobky si i koupili- byly velice pěkné.

Těšíme se na další výstavu.

                                                                                                                                  Anna Picková

1.11.2019 si žáci 5.ročníku jeli prohlédnout ZOO v Jihlavě. Ta je domovem téměř 250 druhů exotických zvířat. Nadšení byli žáci ze žiraf, které měli možnost vidět opravdu zblízka. Nádherný byl také vnitřní pavilon s barevnými žábami, hady a pavouky. Žáky velmi zaujali krokodýli a celé jejich zázemí. Jihlavskou ZOO všem doporučujeme shlédnout.

Ve stejný den ještě žáci zajeli do zábavného parku ROBINSON. Tento park se rozkládá na ploše 2 500m2, jsou v něm desítky atrakcí pro děti i dospělé. Žáci mohli využít vše, na co jim síly stačily - rychloskluzavku s tobogánem, trampolíny, lepkavé pavoučí kokony, motokáry atd. Všichni odjížděli zpět domů spokojeni s vydařeným dnem.

                                                                                                          Anna Picková

                                                                                                                 

22.10. byli žáci 5. ročníku v botanické zahradě v Táboře. Prohlídka byla uskutečněná v rámci osnov učiva pro 5.ročník. K vidění byly rostliny nejen z ČR, ale i z ostatních částí Evropy a ze zámoří. Největším zážitkem byly pro děti především skleníky, kde byly palmy, kaktusy, sukulentní rostliny, masožravé rostliny a mnoho dalších. Žáci měli štěstí, protože zrovna dozrávaly banány a tak bylo možné vidět, jak to ve skutečnosti vypadá.

                                                                                                                             Anna Picková

1.11.2019 byli žáci 1., 2. a 3. třídy v Sezimově Ústí v kině Spektrum,  kde shlédli animovaný film

Psí veličenstvo - příběh štěněte, které na čas ztratilo domov. Film se dětem moc líbil.

                                                                                                                Anna Picková

Koncem měsíce října navštívily postupně všechny třídy 1. stupně místní knihovnu, kde se žáci seznámili s dalšími autory dětských knih, některé knihy si půjčili. Paní Nováková dětem ukázala i knižní novinky, které v knihovně mají. Žáci 1.třídy byli seznámeni s činností knihovny, dostali průkazky na půjčování knih a poslouchali pohádku, kterou jim paní knihovnice četla. Další besedy proběhnou zase na jaře - už se těšíme.

                                                                                                                                  Anna Picková 

 

V těchto dnech se žáci druhého stupně naší školy úspěšně zapojili do celosvětové akce Hour of code . Tento způsob výuky informatiky si dosud vyzkoušelo více než osm set milionů žáků a studentů celého světa.  V naší republice se letos účastnilo 174 škol a mezi nimi i naše.  Žáci získali certifikát a pro školu plus, že se zasloužili o její zviditelnění na mapě světa na stránkách projektu.

Děkujeme.

J. Kozelka

 

 

14. října 2019 strávili všichni žáci 1.stupně v přírodě, kde pozorovali živočichy a rostliny připravující se na zimu. Žáci 3.ročníku si prošli Naučnou stezku a seznámili se s historií a památkami Jistebnice. Den se nám vydařil.

                                                                                                                      Anna Picková

Trochu se vrátíme v čase a připomeneme si některé z akcí, kterých se účastnili žáci našeho 1. stupně letos na jaře.

5.března žáci 1.třídy shlédli divadelní představení společně s dětmi ze školky v budově MŠ

1.dubna navštívili žáci Divadlo O. Nedbala v Táboře. Zde byla na programu pohádka Ferda Mravenec v podání dětských a dospělých herců divadla z Českého Těšína. Pohádky v jejich nastudování jsou vždy krásným zážitkem.

4.dubna si všichni žáci 1. stupně prohlédli krásnou velikonoční výstavu Denního a týdenního stacionáře Klíček ze Zaluží. Děti si některé výrobky i koupily.

Besedy v místní knihově - na konci dubna a začátkem května, stejně jako v jiných letech, navštívili žáci všech tříd místní knihovnu, kde si s paní knihovnicí povídali o různých autorech dětských knih a spoustu knih měli možnost si prohlédnout a půjčit.

20.května se v KD Jistebnice konala Školní besídka, na kterou si  žáci 1.stupně se svými učitelkami pečlivě připravili krásný program, který byl veřejností velice pěkně hodnocen.

24.května jeli žáci některých tříd do Milevska na akci s názvem Oběžná dráha. Jedná se o hudební talentovou soutěž, které se naši žáci již několik let účastní jako diváci.

31.května  - tento den žáci oslavili MDD formou her, soutěží a sportem. Počasí bylo pěkné a tak všechno mohlo proběhnout podle plánu. Děti odcházely domů spokojené a odměněné sladkostmi.

Začátek května patřil školním výletům. Někteří byli v Jump Areně v Táboře, někteří navštívili lanové centrum s dalšími atrakcemi na Monínci, jiní zase odjeli strávit krásný den na Lipně... 

 Před koncem roku byli ještě žáci 1.třídy v knihovně slavnostně pasováni na čtenáře.

A to už se přiblížil závěr školního roku. Po rozdání vysvědčení se všichni rozešli na zasloužené prázdniny:))

                                                                                                                            Anna Picková

11. 11. 2019 se žáci 8. a 9. třídy vydali do Městské knihovny v Jistebnici. Svou návštěvou nás poctil český spisovatel Jiří Wolker Procházka. Přítomné seznámil se svou tvorbou. Na svém spisovatelském kontě má několik desítek knih a komiksů. Interaktivní beseda byla velmi pěkná, žáci se aktivně zapojovali.

                                                                                                              K.Kumžáková