Konzultace ve třech proběhly 28., 29. a 30. listopadu. Přišlo na ně 11 žáků s rodičem (rodiči). Žák jako první z trojice promluvil o své práci ve škole. Pověděl o tom, co ho baví, v čem vyniká a v čem by se chtěl zlepšit. Rodičům se pochlubil svými zkušenostmi ze čtenářských aktivit. Rodičům jsem popsala průběh dílen čtení. Také jsme se podívali na testy v portfoliu. Mluvila jsem o pokroku dítěte a v čem konkrétně a jakým způsobem se jejich potomek může zdokonalovat v učivu. Důležité pro mě byly postřehy rodičů při domácí přípravě. Podle potřeby jsem rodičům poradila postup při psaní úkolů. Podrobněji jsem se seznámila s kroužky žáka. Dověděla jsem se, jak jsou týdenní plány pro děti a rodiče důležité, protože se v nich dozvídají o dění ve třídě a o plánovaných akcích a testech a na přiložených fotografiích mohou vidět své potomky při různých aktivitách ve výuce.

Kateřina Kloudová