5. 12. 2017 chodil školou Mikuláš, čerti a anděl. Na ně se školáci z nové školy připravili velmi pečlivě. Zpívali písničky, recitovali básničky, žáci 4. třídy byli převlečení za čerty a anděla a s čertovským vystoupením navštívili ostatní třídy. Na ty nejmladší, prvňáčky, čekal v Coopu čert a vlídný Mikuláš, každý z žáků byl obdarován sladkostí. Za přednesenou básničku si každý prvňáček mohl v obchodě pana Dugonga vybrat malou odměnu.

                                                                                                                              K. Kumžáková