9. ledna 2018, ve druhém týdnu po Vánocích, strávili všichni žáci naší školy velmi příjemné chvíle v místním kostele, kostele sv. Michaela. Společně s paní Mgr. Šittovou, která besedy zorganizovala a také zde s žáky diskutovala, vzpomněli všichni u jesliček na původ Vánoc, na místo narození Ježíše Krista, četli z Bible.

Děkujeme paní Mgr. Šittové za příjemné strávení části jednoho všedního dne.

                                                                                              K. Kumžáková