15. května 2018 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola soutěže Mladých zdravotníků. Soutěž probíhala v okolí Střední zdravotnické školy v Táboře. Žáci se na soutěž připravovali v rámci zdravotnického kroužku pod vedením paní Mgr. Horčičkové. Hlídku mladších zdravotníků reprezentovali  Kozáková Viktorie – 3. tř., Horčičková Alena 4. tř., Haláčková Kateřina 4. tř. a Urban Ondřej 5. tř. Umístili se na 9. místě. Starší kategorii reprezentovaly Haláčková Barbora 9. tř., Máchová Marie 7. tř., Mašková Magdalena 7. tř., Kotlíková Jana 6. tř. a Mašková Štěpánka 5. tř. Získali 5. místo. Z umístění byli žáci zklamaní. Příští rok se soutěže určitě zúčastní. Musí se na ni ale svědomitěji připravovat.

                                                                                                              K. Kumžáková