Žáci prvního stupně oslavili 1. června 2018 Mezinárodní den dětí. Paní učitelky a paní vychovatelka připravily pro ně zábavné dopoledne plné soutěží. Vše se odehrávalo v prostorách před novou školou. Lovili rybky na udici, házeli kroužky na cíl, skákali v pytlích. Každý si vysoutěžil odměny a sladkost. Po vydatné svačině se žáci 1. – 3. třídy vydali na louku za Smolíkem. Tam na ně čekali koně pana Vopravila z Cunkova. Každý se na nich mohl povozit. Mezitím se odehrál v tělocvičně zápas ve vybíjené žáků 4. a 5. třídy. Páťáci se stali vítězi. Po urputném zápase se někteří odebrali za koňmi, někteří hráli různé pohybové hry.

Poděkování náleží SRPDŠ za ceny do soutěží, panu Vopravilovi za jízdy na koních, panu Jelínkovi a zaměstnancům Městského úřadu v Jistebnici za posekání louky.

M. Šmejkalová