6. 9. 2018 zavítali do naší školy naši „staří známí“. Byla to zvířata ze záchranné stanice Ikaros Křemešník a jejich ošetřovatelé. Protože nám tentokrát počasí přálo, setkali jsme se s nimi na fotbalovém hřišti. A tak se předškoláci a žáci 1. – 8. ročníku dozvěděli mnoho zajímavostí o zvířecích kamarádech, kteří minulý školní rok zůstali v záchranné stanici. Zhlédli a někteří se dokonce proletěli na jejich hlavami- orla skalního, puštíka bělavého, výrečka malého, supa kapucínského, sovu pálenou, sokola stěhovavého.Díky krásnému počasí jsme prožili krásné dopoledne.

                                                                                                                             K. Kumžáková