Naše škola byla vybrána jako jedna z třiceti osmi základních škol v České republice k pilotnímu testování mezinárodního šetření TIMSS. Školní zpráva obsahuje výsledky žáků školy v pilotním šetření mezinárodního testování  TIMSS  2019.  Této ověřovací fáze se v České republice zúčastnilo 38 základních škol. V tomto testování si žáci naší školy vůbec nevedli špatně. Pro zájemce je celá zpráva k nahlédnutí zde „Pilotní šetření  TIMSS 2019“.