Mnoho hodin věnovali žáci a učitelé druhého stupně tvorbě výrobků, které se prodávaly v sobotu 1. 12. 2018 na tradiční adventní prodejní výstavě. 30. 11. 2018 šikovné ruce žákyň 6. – 9. třídy pod vedením svých učitelů tvořily překrásné adventní věnce, svícny, závěsné ozdoby. Žákyně 8. třídy upekly výtečné vánočky.

    

                                                                                                         

K. Kumžáková