22. 2. 2019 se v učebně přírodopisu konaly tři besedy. Pro žáky 3. – 9. třídy je připravil Mgr. Miroslav Doubek, pracovník Policie ČR. Zúčastnění se tak dozvěděli o nebezpečí nadměrného užívání mobilních telefonů a internetu, o nebezpečí distribuce a užívání omamných látek a možných trestech, které uživatelům hrozí. Žáci 8. a 9. třídy zhlédli také krátký film, který jim názorně ukázal nebezpečí, kterému se mohou v dnešní přetechnizované době vystavit.

                                                                                                              K. Kumžáková