Ve dnech 5.5. a 6.5. se konala exkurze do Ostravy a Polska.

Byly to náročné dva dny, kde byl program pro žáky velmi naplněný.

První den jsme navštívili Vítkovice, Ostrava, kde jsme viděli vysoké věže, důlní věže a nakonec interaktivní muzeum, kde si děti mohly vyzkoušet různé přírodní zákony, působení člověka na přírodu, jak se cítí člověk na vozíku, jak mu pomoci.

Po přejezdu do Krakova, kde jsme byli ubytovaní, následovala prohlídka tohoto krásného historického města.

Druhý den jsme jeli 14 kilomerů do Wieliczky, solného dolu zapsaného na seznamu UNESCO. Přes dvě hodiny jsme až 100 metrů pod zemí procházeli sály, štoly, kaple, systémy těžení, prostě svět hluboce skryt a neviditelný z povrchu zemského.

Odpoledne následovala Osvětim. 3 hodiny poslouchání o tomto místě nás nutilo přemýšlet, čeho jsme my lidé schopni, a na druhou stranu co všechno lidé museli a stále na některých místech světa musí vytrpět. Dospělí měli slzy v očích a studenti byli zaraženi a měli mnoho dalších otázek v očích.

Jelo nás 37 žáků, 3 učitelé a autobus byl doplněn dalšími lidmi,našimi bývalými studenty i dospělými, kteří mají o toto téma zájem. Byli tam dokonce dva muži, kteří tam měli i maminku v roce 1944.

Velmi povedená akce, takto hodnotím za pedagogy.

Romana Švestková