Dne 16. 4. 2019 proběhlo základní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Nejprve žáci 5. – 9. třídy prověřili své teoretické znalosti z pravidel silničního provozu formou testu, který vypracovávali v počítačové učebně. Druhou částí přípravy na soutěž byly praktické jízdy. Ty se uskutečnily na komunikaci u školní jídelny. Žáci museli zdolat v rámci jízdy deset překážek. Ti nejúspěšnější byli vybráni do okresního kola soutěže. Mladší kategorie: chlapci - Mikeš J., Fara D., Hrazánek O. – děvčata – Šachová M., Nováková T., Čápová K. Starší kategorie: chlapci – Černý J., Fíla T., Novák P. – děvčata – Mašková M., Nováková N., Svatošová M.

                                                                                               T. Šindelářová