V dubnu absolvovali žáci 8. a 9. třídy besedu zaměřenou na praktické informace o tom, jak  mají hospodařit s penězi. Informace jim předala Bc. Z. Bojková a Bc. J. Čížek, zaměstnanci pobočky jedné milevské banky.
                                                                                 Děkujeme.

                                                                                              K. Kumžáková