17.září 2019 se žáci deváté třídy se svými vyučujícími vydali do Prahy, aby se zúčastnili komentované prohlídky v Židovském muzeu. Navštívili čtyři synagogy a židovský hřbitov, dozvěděli mnoho zajímavého. Své poznatky uplatní v hodinách dějepisu a literární výchovy.

                                                                                                                                             K. Kumžáková