Akce školy

 Mnoho hodin věnovali žáci a učitelé druhého stupně tvorbě výrobků, které se prodávaly v sobotu 1. 12. 2018 na tradiční adventní prodejní výstavě. 30. 11. 2018 šikovné ruce žákyň 6. – 9. třídy pod vedením svých učitelů tvořily překrásné adventní věnce, svícny, závěsné ozdoby. Žákyně 8. třídy upekly výtečné vánočky.

    

                                                                                                         

K. Kumžáková

 

 

 

 

Přehled sběru papíru – 2018/19

 

 

 

Pořadí tříd

 

Přehled individuálních sběračů

1.

7. třída

3917 kg

 

Kristýna Špallová

2415 kg

2.

3. třída

3554 kg

 

Lea Mrzenová

1459kg

3.

6. třída

3323 kg

 

Karolína Barešová

1000 kg

4.

8. třída

1512kg

 

Šimon Šindelář

948kg

5.

4. třída

1400 kg

 

Olina Bočanová

678 kg

6.

5. třída

1258 kg

 

A.Vávrovská

465 kg

7.

1. třída

535 kg

 

Matěj Justa

459 kg

8.

9. třída

440 kg

 

Pavlína Kratochvílová

430 kg

9.

2. třída

333 kg

 

Petr Novák

430 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav k datu

15.2.2019

R.Švestková

 

Žáci 1.stupně naší školy se od začátku školního roku zúčastnili těchto akcí:

6.9. - záchranná stanice IKAROS - ukázka dravců

19.9. - žáci 3.ročníku si prohlédli Pamětní síň Richarda Laudy v Jistebnici

20.9. - proběhlo Cvičení v přírodě (celý 1.stupeň)

3.10. - Tonda obal na cestách - žáci si ověřili a rozšířili své znalosti z oblasti ochrany přírody a třídění odpadů

8.10. - žáci 1.-3.ročníku byli v táborském divadle O. Nedbala na představení "Královna Koloběžka I." 

V měsíci říjnu žáci všech tříd 1.stuně navštívili veřejnou knihovnu, kde proběhly besedy na různá témata týkající se literatury.

V posledním říjnovém týdnu si žáci prohlédli výstavu prací klientů Denního a týdenního stacionáře Klíček Tábor-Zaluží. Některé práce si také zakoupili.

                                                                                                                                                   Anna Picková

Dne 17. 10. 2018 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola soutěže ve stolním tenisu. Soutěžní klání proběhlo v Táboře na Zimním stadionu. Školu reprezentoval Tomáš Dušek, žák 9. třídy a dva žáci 8. třídy, Tomáš Fíla a Petr Novák a náhradník Vít Martínek. Pro naši školu vybojovali 2. místo. Děkujeme žákům za reprezentaci naší školy.

                                                                                                              M. Šmejkalová

Naše škola byla vybrána jako jedna z třiceti osmi základních škol v České republice k pilotnímu testování mezinárodního šetření TIMSS. Školní zpráva obsahuje výsledky žáků školy v pilotním šetření mezinárodního testování  TIMSS  2019.  Této ověřovací fáze se v České republice zúčastnilo 38 základních škol. V tomto testování si žáci naší školy vůbec nevedli špatně. Pro zájemce je celá zpráva k nahlédnutí zde „Pilotní šetření  TIMSS 2019“.

 

Žáci šesté třídy přivítali první podzimní dny stylově. V hodinách pracovních činností vyrobili z dýní a jiných přírodních materiálů krásné ozdobné předměty. Z nich nainstalovali výstavku v prvním patře staré školy.

 

                                                                                                                             Jana Nováková

Ve středu 3. 10. 2018 na naši školu po několika letech zavítal Tonda Obal. Ekologicky zaměřené diskuze se zúčastnili všichni žáci naší školy. Rozšířili tak své znalosti v oblasti třídění odpadu.

                                                                                                                             K. Kumžáková

6. 9. 2018 zavítali do naší školy naši „staří známí“. Byla to zvířata ze záchranné stanice Ikaros Křemešník a jejich ošetřovatelé. Protože nám tentokrát počasí přálo, setkali jsme se s nimi na fotbalovém hřišti. A tak se předškoláci a žáci 1. – 8. ročníku dozvěděli mnoho zajímavostí o zvířecích kamarádech, kteří minulý školní rok zůstali v záchranné stanici. Zhlédli a někteří se dokonce proletěli na jejich hlavami- orla skalního, puštíka bělavého, výrečka malého, supa kapucínského, sovu pálenou, sokola stěhovavého.Díky krásnému počasí jsme prožili krásné dopoledne.

                                                                                                                             K. Kumžáková