Akce školy

Žáci 1.stupně naší školy se od začátku školního roku zúčastnili těchto akcí:

6.9. - záchranná stanice IKAROS - ukázka dravců

19.9. - žáci 3.ročníku si prohlédli Pamětní síň Richarda Laudy v Jistebnici

20.9. - proběhlo Cvičení v přírodě (celý 1.stupeň)

3.10. - Tonda obal na cestách - žáci si ověřili a rozšířili své znalosti z oblasti ochrany přírody a třídění odpadů

8.10. - žáci 1.-3.ročníku byli v táborském divadle O. Nedbala na představení "Královna Koloběžka I." 

V měsíci říjnu žáci všech tříd 1.stuně navštívili veřejnou knihovnu, kde proběhly besedy na různá témata týkající se literatury.

V posledním říjnovém týdnu si žáci prohlédli výstavu prací klientů Denního a týdenního stacionáře Klíček Tábor-Zaluží. Některé práce si také zakoupili.

                                                                                                                                                   Anna Picková

Dne 17. 10. 2018 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola soutěže ve stolním tenisu. Soutěžní klání proběhlo v Táboře na Zimním stadionu. Školu reprezentoval Tomáš Dušek, žák 9. třídy a dva žáci 8. třídy, Tomáš Fíla a Petr Novák a náhradník Vít Martínek. Pro naši školu vybojovali 2. místo. Děkujeme žákům za reprezentaci naší školy.

                                                                                                              M. Šmejkalová

Naše škola byla vybrána jako jedna z třiceti osmi základních škol v České republice k pilotnímu testování mezinárodního šetření TIMSS. Školní zpráva obsahuje výsledky žáků školy v pilotním šetření mezinárodního testování  TIMSS  2019.  Této ověřovací fáze se v České republice zúčastnilo 38 základních škol. V tomto testování si žáci naší školy vůbec nevedli špatně. Pro zájemce je celá zpráva k nahlédnutí zde „Pilotní šetření  TIMSS 2019“.

 

Žáci šesté třídy přivítali první podzimní dny stylově. V hodinách pracovních činností vyrobili z dýní a jiných přírodních materiálů krásné ozdobné předměty. Z nich nainstalovali výstavku v prvním patře staré školy.

 

                                                                                                                             Jana Nováková

Ve středu 3. 10. 2018 na naši školu po několika letech zavítal Tonda Obal. Ekologicky zaměřené diskuze se zúčastnili všichni žáci naší školy. Rozšířili tak své znalosti v oblasti třídění odpadu.

                                                                                                                             K. Kumžáková

6. 9. 2018 zavítali do naší školy naši „staří známí“. Byla to zvířata ze záchranné stanice Ikaros Křemešník a jejich ošetřovatelé. Protože nám tentokrát počasí přálo, setkali jsme se s nimi na fotbalovém hřišti. A tak se předškoláci a žáci 1. – 8. ročníku dozvěděli mnoho zajímavostí o zvířecích kamarádech, kteří minulý školní rok zůstali v záchranné stanici. Zhlédli a někteří se dokonce proletěli na jejich hlavami- orla skalního, puštíka bělavého, výrečka malého, supa kapucínského, sovu pálenou, sokola stěhovavého.Díky krásnému počasí jsme prožili krásné dopoledne.

                                                                                                                             K. Kumžáková

 

 

Na poslední týden školy se každoročně těší všichni žáci. Není naplněn výukou, ale ani v tuto dobu žáci a učitelé nezahálejí. Kromě odevzdávání a výměny učebnic na ně čeká částečný úklid svých tříd, práce v okolí škol a na školním pozemku, poutavá beseda v kostele s paní Mgr. Šittovou a v neposlední řadě sportovní den.

                                                                                                                                             K. Kumžáková

22. 6. 2018 se otevřely dveře bývalé smuteční síni v Jistebnici, aby zde přivítaly své věrné návštěvníky. Na žáky naší školy zde čekalo několik desítek exponátů, které se tematicky vázaly k výročí. Jistebničtí požárníci mají více jak stoletou tradici a svou činností několikrát do roka zachraňují lidské životy, pomáhají při přírodních katastrofách, každoročně pořádají letní tábor pro mladé nadšence. Výstavou nás provázel pan Blahoslav Němeček, který vždy erudovaně odpovídal žákům na jejich dotazy, jeho láska k této záslužné činnosti čišela z každé odpovědi. Jemu patří dík za to, že se nám na výstavě velmi líbilo.

                                                                                                                                             K. Kumžáková

6. 6. 2018 přivítali žáci 5. – 9. třídy Petra Kohouta, abstinujícího gamblera, textaře, kytaristu a zpěváka. Během dvou dvouhodinových besed představil otevřeně 48letý Petr Kohout svůj život, proč se stal závislým na drogách, proč se několikrát neúspěšně chtěl sprovodit ze světa a co mu pomohlo k tomu, aby žil . V druhé části besedy odpovídali přítomní na několik zajímavých otázek a zároveň sami kladli otázky P. Kohoutovi. Ten na ně odpovídal. Beseda  byla doplněna  velmi emotivními písněmi. Některé zazpíval společně s dcerou Jahannou. Žáci poděkovali P. Kohoutovi bouřlivým potleskem.

                                                                                                                                             K. Kumžáková