Akce školy

Všichni žáci 1. stupně naší školy shlédli v pondělí 19.10.2015 divadelní představení Hrátky s čertem, které v Divadle Oskara Nedbala v Táboře zahráli dospělí i dětští herci divadelního spolku z Českého Těšína.Těšínští jsou vždy zárukou kvality. Platilo to i tentokrát, a proto si všichni odváželi samé příjemné zážitky. Věříme, že i v příštím roce si herci pro děti připraví nějakou pěknou pohádku.

                                                                                                   Anna Picková

I když počasí neodpovídalo našim představám, vydali  se 14. 10. 2015 žáci devátého ročníku se svými vyučujícími do Prahy. Měli  totiž objednanou prohlídku Židovského muzea.  Během dvou hodin prošli s paní průvodkyní pět nejznámějších synagog, navštívili židovský hřbitov a dověděli se mnoho zajímavostí. Žáci tak měli možnost doplnit si  znalosti z hodin literatury a dějepisu.      

                                                                                       K. Kumžáková

I tento školní rok pokračujeme ve sběru použitého stolního oleje.  Olej v pet lahvích vybíráme každé první pondělí v měsíci ve staré škole (u dílen).

                                                                                              K. Kumžáková

 

1. října 2015 navštívila naši školu již podruhé paní Ernestýna  Švorcová. Poprvé zavítala do naší školy v květnu roku 2014. Protože jsme byli s její přednáškou velmi spokojeni, byli jsme velmi potěšení, že jsme ji mohli opět ve škole přivítat. Tentokrát besedovala s žáky osmé a deváté třídy. Ve dvouhodinové přednášce hovořila o bojích v 2. světové válce, kterých se sama zúčastnila. E. Švorcová je Slovenka, nyní žije v Bechyni. Válku prožila ve Višňové u Bratislavy. Jako desetiletá dívka se účastnila aktivního odboje, přenášela zprávy slovenským partyzánům. Při odboji byl zajat její otec, následně byl umučen v koncentračním táboru. Svým vyprávěním a vzpomínkami se snažila přiblížit dětem hrůzy války. Beseda se všem velmi líbila.

                                                                                                                      K. Kumžáková

Každý rok k nám do školy zavítají pracovníci záchranné stanice Ikaros Křemešník. V pátek, 25. 9. 2015, je přivítali nejen všichni žáci naší školy, ale i předškoláci školy mateřské.  Sluníčkem zalité fotbalové hřiště bylo tím nejlepším místem k uskutečnění výchovného pořadu. Představilo se 13 zástupců dravců. O každém z nich sdělil pracovník stanice několik důležitých informací, každý žák si mohl zblízka exemplář prohlédnout. Tímto způsobem se představil sup kapucínský, orel skalní, puštík bělavý, puštík malajský, výr velký, sova pálená, raroch lovecký a mnoho dalších. Po téměř dvouhodinovém vystoupení pracovníků záchranné stanice a jejich „svěřenců“ odcházeli do škol všichni spokojeni.

                                                                                                          K. Kumžáková

V pátek 25. 9. 2015 přivítal sportovní areál Komora v Táboře účastníky Přeboru okresu v přespolním běhu. Naše škola vyslala své zástupce jak v kategorii 6. a 7. tříd, tak i v kategorii 8. a 9. tříd. Mladší žáci, Brtna Vojta, Vavřík Patrik, Kubec David, Ruber Tomáš, obsadili 14. místo. Starší kategorii obsadilo družstvo dívek i chlapců. Družstvo dívek, které reprezentovala Nováková Martina, Šitnerová Dana, Vonásková Vendula, Vocílková Zuzana a Kratochvílová Eva, skončilo na 15. místě. Družstvo chlapců, Studenovský Vojta, Helcl Jakub, Grym Tadeáš, Vavřík Marek a Poledne David, se umístilo na 4. místě.

Všem děkujeme za reprezentaci školy.

                                                                                                          M. Šmejkalová

Naši noví prvňáčci se v rámci cvičení v přírodě seznamovali s okolím školy i Jistebnice. Došli až do Hůrky, kde si odpočinuli, nasvačili se a ke hrám využili místní dětské hřiště. Žáci 2., 4. a 5. třídy se vydali opačným směrem a na statku ve Zvěstoníně si prohlédli zemědělské stroje. Byl to pro ně velký zážitek. Na statku viděli i domácí a hospodářská zvířata. Největším zážitkem ale jistě byla prohlídka letadla v nedalekém hangáru. Poslední třída – třeťáci – šli naučnou stezkou v jistebnických Sadech, kde na jednotlivých zastaveních plnili zadané úkoly a seznamovali se s historií a zajímavostmi Jistebnice a okolí.

Byl krásný slunečný den a všichni si ho s radostí užili.

Anna Picková

bude letos opět v pátek 1x za 14 dní.

Bude rozdělen na 2 skupiny 1.-12.30-13.15

                                       2.- 13.15-14.00

V tyto data: 

5. a 19.října, 2., 16. a 30.listopadu, 14.prosince a  4. a 18.ledna (v 1. pol.)

Je to kroužek placený formou příspěvku pro SRPDŠ ve výši 200,- na pololetí. 

V. Pincová 

Naše škola se před dvěma  roky zapojila do projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji. Hlavním cílem bylo prohloubení zájmu žáků o studium oborů technického zaměření. Ve spolupráci s COP Sezimovo Ústí se všichni žáci 2. stupně zúčastnili mnoha zajímavých exkurzí ve výrobních podnicích v Jihočeském kraji. Tento projekt minulý školní rok skončil. Proto jsme velmi rádi přivítali pozvání GS Technik Jistebnice, a v rámci polytechnického vzdělávání se vydali s žáky 2. stupně naší školy ve dnech 21. a 22. září 2015 do Orlova, kde GS Technik sídlí.

Pan Miroslav Kubec seznámil přítomné s historií a výrobním sortimentem firmy. Ten je zaměřen na výrobu nerezového zařízení pro gastronomické provozy. Všichni měli možnost prohlédnout si jednotlivé výrobní haly, viděli ruční i automatizovanou výrobu.

Děkujeme panu M. Kubecovi a všem pracovníkům za vstřícný a milý přístup a za dárek, který obdrželi všichni žáci a učitelé.

K. Kumžáková

První školní den, 1. září 2015, byl pro 24 prvňáčků naší školy dnem opravdu slavnostním. Stali se z nich školáčci. V jejich třídě je s rodiči a prarodiči přivítala  paní učitelka, Mgr. Lenka Bartoňová, ředitel školy, Mgr. Dušan Petržel a starosta obce, Mgr. Vladimír Mašek.

 

                                                                                              K. Kumžáková