Akce školy

24. 11. 2015 se ve sportovní hale v Sezimově Ústí konalo okresní kolo ve florbalu. Své síly zde změřili žáci 6. a 7. třídy okresu, celkem zde soutěžilo 12 týmů. Naši žáci se umístili na 4. místě. Zásluhu na tom má Ruber Tomáš, Kubec David, Němeček Ondřej, Marek Martin, Fíla Lukáš, Černý Jan, Dušek Jakub, Popelka Michal a Vavřík Patrik.

Všem reprezentantům školy patří poděkování za vzornou reprezentaci.

                                                                                                                      M. Šmejkalová

V tomto měsíci se zapojili žáci naší školy do školních kol dvou olympiád. 10. 11. 2015 si žáci osmé a deváté třídy porovnali své znalosti v Přírodovědném klokanu.  Ze 36 soutěžících obsadili první místa tito žáci: 1. – Novotný Michal – 62 bodů, 2. -  Tušová Petra – 60 bodů a 3. Dušek Tomáš – 59 bodů.

26. 11. 2015 soutěžili naši historikové devátého ročníku  ve školním kole Dějepisné olympiády. Mezi úspěšné řešitele se zařadili Novotný Michal, Novotný Radim, Nováková Martina, Studenovský Vojtěch, Tušová Petra a Souček Filip.

Všem žákům gratulujeme.                                                                K. Kumžáková

Stalo se již tradicí, že se v  sobotu před první adventní nedělí zaplní jistebnické náměstí stovkami místních i přespolních. Ne jinak tomu bylo i letos, 27. 11. 2015. Na tuto slávu se žáci a učitelé  obou našich škol dlouho připravovali. Společně pod jejich šikovnýma rukama vznikaly krásné výrobky – svícny, věnečky, andělé, přání, výrobky z papíru a různých přírodních materiálů, svíčky, prostě vše, co patří k vánočnímu trhu. Úderem 18. hodiny  se podloubí radnice zaplnilo nadšenými kupujícími, dětmi a jejich rodiči. Do 19. hodiny, kdy se slavnostně rozsvítil vánoční strom, bylo téměř vše prodáno. Pak už se všichni shromáždili u krásně nazdobeného stromečku a betlému. Vánoční písně v podání pěveckého sboru naší školy zahájily předvánoční čas, dobu adventu.

                                                                                                          K. Kumžáková

Plakat

Opět po roce se proměnily prostory bývalé školní jídelny ve staré škole v předvánoční dílnu. Díky šikovným rukám a nápadům žáků druhého stupně a bývalých žákyň, dnes studentek středních škol, Kristýny a Nikoly Novákových, vznikaly nádherné adventní věnce, svícny a ozdobené větve.

Děkuji všem zúčastněným.

                                                                                                          K. Kumžáková

Více obrázků najdete zde ...

 

Dne 27.října si žáci sedmého ročníku připravili spolu s paní učitelkou Švestkovou průvod s maskami, který měl dětem celé školy připomenout oslavy svátku Halloween. který je slaven lidmi v anglicky mluvících zemích. Průvod prošel celou školou a dokonce se zastavil i ve školní jídelně, kde potěšil paní kuchařky. Žáci si vykoledovali výbornou čokoládu i úsměvy na tváři. Posuďte sami, jak se nám masky povedly.

Romana Švestková

Další foto zde

Sportovní hala TJ Spartak Sezimovo Ústí hostila dne 5. 11. 2015 chlapce okresu Tábor. Turnaje ve florbalu se zúčastnilo devět škol okresu. Naši školu reprezentovali žáci devátého a osmého ročníku – Vojta Studenovský, Marek Vavřík, Adam Buchtele, Tadeáš Grym, Radim Novotný, Lukáš Fíla, Pavel Horčička, Marek Mrzena a Martin Marek. Družstva byla rozdělena do skupin, zástupci naší školy skončili ve skupině na prvním místě, celkově byli třetí.

                                                                                                                      M. Šmejkalová

České Budějovice hostily 3. 11. 2015 hráčky stolního tenisu z Jihočeského kraje. Své síly přijelo změřit 6 týmů. Naši školu reprezentovala Martina Nováková – 9. tř., Helena Vostřáková – 9. tř. a Lucka Kratochvílová – 9. tř. Ve hře byl uplatněn systém hry – každý s každým plus jedna čtyřhra. Naše žákyně obsadily 5. místo.

Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

                                                                                                          M. Šmejkalová

Okresního kola ve stolním tenisu konaném dne 21. 10. 2015 se zúčastnilo celkem šest týmů žáků a žákyň 8. a 9. tříd. Naši školu reprezentoval jeden tým žákyň, který obsadil 1. místo. Svým výkonem si vybojovaly postup do krajského kola soutěže. Zásluhu na tom má Nováková Martina a Vostřáková Helena z 9. třídy a Kratochvílová Lucie z 8. třídy. Za žáky soutěžily dva týmy. 2. místo obsadili Novotný Michal a Radim a Tuček Jan, všichni žáci 9. třídy. 3. příčka patřila týmu žáků 8. třídy, ve složení Fíla Lukáš, Buchtele Adam a Marek Martin.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

M. Šmejkalová

Všichni žáci 1. stupně naší školy shlédli v pondělí 19.10.2015 divadelní představení Hrátky s čertem, které v Divadle Oskara Nedbala v Táboře zahráli dospělí i dětští herci divadelního spolku z Českého Těšína.Těšínští jsou vždy zárukou kvality. Platilo to i tentokrát, a proto si všichni odváželi samé příjemné zážitky. Věříme, že i v příštím roce si herci pro děti připraví nějakou pěknou pohádku.

                                                                                                   Anna Picková

I když počasí neodpovídalo našim představám, vydali  se 14. 10. 2015 žáci devátého ročníku se svými vyučujícími do Prahy. Měli  totiž objednanou prohlídku Židovského muzea.  Během dvou hodin prošli s paní průvodkyní pět nejznámějších synagog, navštívili židovský hřbitov a dověděli se mnoho zajímavostí. Žáci tak měli možnost doplnit si  znalosti z hodin literatury a dějepisu.      

                                                                                       K. Kumžáková