Akce školy

Tři odpoledne nabitá cyklistikou zaplnila závodníky a jejich fandy prostor sportovního areálu Komora. Konal se zde osmý ročník série cyklistických závodů Táborské okruhy. Zápolení školáků bylo určeno žákům šestých, sedmých, osmých a devátých tříd. Celkovými vítězi s jasnou převahou se stali reprezentanti naší školy. Ovládli celý seriál se ziskem 1286 bodů. Zásluhu na získání prvenství mají všichni zúčastnění žáci, kteří ne vždy v příznivých klimatických podmínkách bojovali za co nejlepší umístění a zisk bodů. Všem patří poděkování za vzornou reprezentaci školy.

                                                                                                                                             K. Kumžáková

Žáci prvního stupně oslavili 1. června 2018 Mezinárodní den dětí. Paní učitelky a paní vychovatelka připravily pro ně zábavné dopoledne plné soutěží. Vše se odehrávalo v prostorách před novou školou. Lovili rybky na udici, házeli kroužky na cíl, skákali v pytlích. Každý si vysoutěžil odměny a sladkost. Po vydatné svačině se žáci 1. – 3. třídy vydali na louku za Smolíkem. Tam na ně čekali koně pana Vopravila z Cunkova. Každý se na nich mohl povozit. Mezitím se odehrál v tělocvičně zápas ve vybíjené žáků 4. a 5. třídy. Páťáci se stali vítězi. Po urputném zápase se někteří odebrali za koňmi, někteří hráli různé pohybové hry.

Poděkování náleží SRPDŠ za ceny do soutěží, panu Vopravilovi za jízdy na koních, panu Jelínkovi a zaměstnancům Městského úřadu v Jistebnici za posekání louky.

M. Šmejkalová

23. května 2018 žáci 9. ročníku navštívili v táborském divadle představení známého brněnského divadla Polárka. Zde zhlédli divadelní představení Deník Anny Frankové. Přestože se jednalo o velmi netradiční zpracování příběhu, který se odehrával v období druhé světové války, zaslouží herci opět obdiv za to, jak se dokázali s touto smutnou tematikou vypořádat. Představení se všem líbilo a určitě v nás zanechalo spoustu nezodpovězených otázek a zamyšlení.

                                                                                                              K. Kumžáková

23. května 2018 se zaplnil opět po roce sál KD v Jistebnici. Žáci  vystoupili s pásmy scének, tanců, písní, hudebních vystoupení, aby tak společně se svými maminkami  oslavili Den matek.Nadšeným potleskem dávali všichni přítomní najevo, že se jim jednotlivá vystoupení líbila.

                                                                                                              K. Kumžáková

15. května 2018 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola soutěže Mladých zdravotníků. Soutěž probíhala v okolí Střední zdravotnické školy v Táboře. Žáci se na soutěž připravovali v rámci zdravotnického kroužku pod vedením paní Mgr. Horčičkové. Hlídku mladších zdravotníků reprezentovali  Kozáková Viktorie – 3. tř., Horčičková Alena 4. tř., Haláčková Kateřina 4. tř. a Urban Ondřej 5. tř. Umístili se na 9. místě. Starší kategorii reprezentovaly Haláčková Barbora 9. tř., Máchová Marie 7. tř., Mašková Magdalena 7. tř., Kotlíková Jana 6. tř. a Mašková Štěpánka 5. tř. Získali 5. místo. Z umístění byli žáci zklamaní. Příští rok se soutěže určitě zúčastní. Musí se na ni ale svědomitěji připravovat.

                                                                                                              K. Kumžáková

Dne 10. 5. 2018 se v Táboře žáci naší školy zúčastnili okresního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů. Mladší kategorii reprezentovali: Štěpánka Mašková, Michaela Svatošová, Vojtěch Popelka a Matyáš Pinc. Umístili se na 4. místě. Stejného umístění dosáhli žáci starší kategorie: Magdalena Mašková, Kateřina Svatošová, Tomáš Fíla a Petr Novák. Všem děkujeme za reprezentaci školy.

M. Šmejkalová

 

9. 5. 2018 se sál KD v Jistebnici zaplnil do posledního místa. Žáci všech ročníků si přišli poslechnout cimbálovou muziku Réva ze Zlína. Přivezla s sebou lidové písně, ukázala posluchačům, jak v jejich podání zazní Smetanova Vltava, jazzové melodie, ale i hudba populární. Všichni byli s koncertem spokojeni.

K. Kumžáková

V dubnu 2018 zavítala do naší školy paní Ernestina Švorcová. Beseda, které se zúčastnili žáci osmé třídy, byla zajímavým zpestřením výuky. Vyprávěla žákům zážitky ze svého dětství. Jako mladé děvče byla  také do odboje zapojena. I menší pomoc byla v té době pomocí obrovskou. Válku prožila ve Višňové u Bratislavy. Jako desetiletá dívka se účastnila aktivního odboje, přenášela zprávy slovenským partyzánům. Při odboji byl zajat její otec, následně byl umučen v koncentračním táboru. Svým vyprávěním a vzpomínkami se snažila přiblížit dětem hrůzy války. Beseda se všem velmi líbila.

K. Kumžáková

 

Prohlédněte si 3D modely, které vyrobili naši páťáci...

 

V pátek 13. 4. 2018 proběhlo na naší škole základní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů – jízdy zručnosti. Jízdám předcházely dopravní testy, které žáci absolvovali na počítačích. Kromě testů jezdili žáci na cestě podél školní stravovny, kde si na několika překážkách ověřili své dovednosti. Soutěže se zúčastnili žáci 5. a 6. třídy – mladší kategorie a žáci 7., 8. a 9. třídy – starší kategorie. V mladší kategorii se umístili na prvních třech místech tito žáci: 1. – Matyáš Pinc 6. třída, Michaela Svatošová 6. třída, 2. – Vojtěch Popelka 6. třída, Štěpánka Mašková  5. třída, 3. – Petr Vostřák 6. třída, Silvie Trpková 5. třída. Nejlepší umístění ve starší kategorii získali tito žáci: 1. Tomáš Fíla 7. třída, Magdalena Mašková 7. třída, 2. – Petr Novák 7. třída, Katka Svatošová 8. tříd, Aneta Komendová 8. třída, 3. – Ondřej Dvořák 7. třída, Nela Nováková 7. třída.

Do okresního kola soutěže postupují 2 žáci a 2 žákyně z každé kategorie.

Všem zúčastněným patří poděkování a vítězům blahopřejeme.

                                                                                                                                             M. Šmejkalová