Akce školy

Na poslední týden školy se každoročně těší všichni žáci. Není naplněn výukou, ale ani v tuto dobu žáci a učitelé nezahálejí. Kromě odevzdávání a výměny učebnic na ně čeká částečný úklid svých tříd, práce v okolí škol a na školním pozemku, poutavá beseda v kostele s paní Mgr. Šittovou a v neposlední řadě sportovní den.

                                                                                                                                             K. Kumžáková

22. 6. 2018 se otevřely dveře bývalé smuteční síni v Jistebnici, aby zde přivítaly své věrné návštěvníky. Na žáky naší školy zde čekalo několik desítek exponátů, které se tematicky vázaly k výročí. Jistebničtí požárníci mají více jak stoletou tradici a svou činností několikrát do roka zachraňují lidské životy, pomáhají při přírodních katastrofách, každoročně pořádají letní tábor pro mladé nadšence. Výstavou nás provázel pan Blahoslav Němeček, který vždy erudovaně odpovídal žákům na jejich dotazy, jeho láska k této záslužné činnosti čišela z každé odpovědi. Jemu patří dík za to, že se nám na výstavě velmi líbilo.

                                                                                                                                             K. Kumžáková

6. 6. 2018 přivítali žáci 5. – 9. třídy Petra Kohouta, abstinujícího gamblera, textaře, kytaristu a zpěváka. Během dvou dvouhodinových besed představil otevřeně 48letý Petr Kohout svůj život, proč se stal závislým na drogách, proč se několikrát neúspěšně chtěl sprovodit ze světa a co mu pomohlo k tomu, aby žil . V druhé části besedy odpovídali přítomní na několik zajímavých otázek a zároveň sami kladli otázky P. Kohoutovi. Ten na ně odpovídal. Beseda  byla doplněna  velmi emotivními písněmi. Některé zazpíval společně s dcerou Jahannou. Žáci poděkovali P. Kohoutovi bouřlivým potleskem.

                                                                                                                                             K. Kumžáková

Tři odpoledne nabitá cyklistikou zaplnila závodníky a jejich fandy prostor sportovního areálu Komora. Konal se zde osmý ročník série cyklistických závodů Táborské okruhy. Zápolení školáků bylo určeno žákům šestých, sedmých, osmých a devátých tříd. Celkovými vítězi s jasnou převahou se stali reprezentanti naší školy. Ovládli celý seriál se ziskem 1286 bodů. Zásluhu na získání prvenství mají všichni zúčastnění žáci, kteří ne vždy v příznivých klimatických podmínkách bojovali za co nejlepší umístění a zisk bodů. Všem patří poděkování za vzornou reprezentaci školy.

                                                                                                                                             K. Kumžáková

Žáci prvního stupně oslavili 1. června 2018 Mezinárodní den dětí. Paní učitelky a paní vychovatelka připravily pro ně zábavné dopoledne plné soutěží. Vše se odehrávalo v prostorách před novou školou. Lovili rybky na udici, házeli kroužky na cíl, skákali v pytlích. Každý si vysoutěžil odměny a sladkost. Po vydatné svačině se žáci 1. – 3. třídy vydali na louku za Smolíkem. Tam na ně čekali koně pana Vopravila z Cunkova. Každý se na nich mohl povozit. Mezitím se odehrál v tělocvičně zápas ve vybíjené žáků 4. a 5. třídy. Páťáci se stali vítězi. Po urputném zápase se někteří odebrali za koňmi, někteří hráli různé pohybové hry.

Poděkování náleží SRPDŠ za ceny do soutěží, panu Vopravilovi za jízdy na koních, panu Jelínkovi a zaměstnancům Městského úřadu v Jistebnici za posekání louky.

M. Šmejkalová

23. května 2018 žáci 9. ročníku navštívili v táborském divadle představení známého brněnského divadla Polárka. Zde zhlédli divadelní představení Deník Anny Frankové. Přestože se jednalo o velmi netradiční zpracování příběhu, který se odehrával v období druhé světové války, zaslouží herci opět obdiv za to, jak se dokázali s touto smutnou tematikou vypořádat. Představení se všem líbilo a určitě v nás zanechalo spoustu nezodpovězených otázek a zamyšlení.

                                                                                                              K. Kumžáková

23. května 2018 se zaplnil opět po roce sál KD v Jistebnici. Žáci  vystoupili s pásmy scének, tanců, písní, hudebních vystoupení, aby tak společně se svými maminkami  oslavili Den matek.Nadšeným potleskem dávali všichni přítomní najevo, že se jim jednotlivá vystoupení líbila.

                                                                                                              K. Kumžáková

15. května 2018 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola soutěže Mladých zdravotníků. Soutěž probíhala v okolí Střední zdravotnické školy v Táboře. Žáci se na soutěž připravovali v rámci zdravotnického kroužku pod vedením paní Mgr. Horčičkové. Hlídku mladších zdravotníků reprezentovali  Kozáková Viktorie – 3. tř., Horčičková Alena 4. tř., Haláčková Kateřina 4. tř. a Urban Ondřej 5. tř. Umístili se na 9. místě. Starší kategorii reprezentovaly Haláčková Barbora 9. tř., Máchová Marie 7. tř., Mašková Magdalena 7. tř., Kotlíková Jana 6. tř. a Mašková Štěpánka 5. tř. Získali 5. místo. Z umístění byli žáci zklamaní. Příští rok se soutěže určitě zúčastní. Musí se na ni ale svědomitěji připravovat.

                                                                                                              K. Kumžáková

Dne 10. 5. 2018 se v Táboře žáci naší školy zúčastnili okresního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů. Mladší kategorii reprezentovali: Štěpánka Mašková, Michaela Svatošová, Vojtěch Popelka a Matyáš Pinc. Umístili se na 4. místě. Stejného umístění dosáhli žáci starší kategorie: Magdalena Mašková, Kateřina Svatošová, Tomáš Fíla a Petr Novák. Všem děkujeme za reprezentaci školy.

M. Šmejkalová

 

9. 5. 2018 se sál KD v Jistebnici zaplnil do posledního místa. Žáci všech ročníků si přišli poslechnout cimbálovou muziku Réva ze Zlína. Přivezla s sebou lidové písně, ukázala posluchačům, jak v jejich podání zazní Smetanova Vltava, jazzové melodie, ale i hudba populární. Všichni byli s koncertem spokojeni.

K. Kumžáková