Akce školy

V dubnu 2018 zavítala do naší školy paní Ernestina Švorcová. Beseda, které se zúčastnili žáci osmé třídy, byla zajímavým zpestřením výuky. Vyprávěla žákům zážitky ze svého dětství. Jako mladé děvče byla  také do odboje zapojena. I menší pomoc byla v té době pomocí obrovskou. Válku prožila ve Višňové u Bratislavy. Jako desetiletá dívka se účastnila aktivního odboje, přenášela zprávy slovenským partyzánům. Při odboji byl zajat její otec, následně byl umučen v koncentračním táboru. Svým vyprávěním a vzpomínkami se snažila přiblížit dětem hrůzy války. Beseda se všem velmi líbila.

K. Kumžáková

 

Prohlédněte si 3D modely, které vyrobili naši páťáci...

 

V pátek 13. 4. 2018 proběhlo na naší škole základní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů – jízdy zručnosti. Jízdám předcházely dopravní testy, které žáci absolvovali na počítačích. Kromě testů jezdili žáci na cestě podél školní stravovny, kde si na několika překážkách ověřili své dovednosti. Soutěže se zúčastnili žáci 5. a 6. třídy – mladší kategorie a žáci 7., 8. a 9. třídy – starší kategorie. V mladší kategorii se umístili na prvních třech místech tito žáci: 1. – Matyáš Pinc 6. třída, Michaela Svatošová 6. třída, 2. – Vojtěch Popelka 6. třída, Štěpánka Mašková  5. třída, 3. – Petr Vostřák 6. třída, Silvie Trpková 5. třída. Nejlepší umístění ve starší kategorii získali tito žáci: 1. Tomáš Fíla 7. třída, Magdalena Mašková 7. třída, 2. – Petr Novák 7. třída, Katka Svatošová 8. tříd, Aneta Komendová 8. třída, 3. – Ondřej Dvořák 7. třída, Nela Nováková 7. třída.

Do okresního kola soutěže postupují 2 žáci a 2 žákyně z každé kategorie.

Všem zúčastněným patří poděkování a vítězům blahopřejeme.

                                                                                                                                             M. Šmejkalová

I v letošním školním roce proběhl ve dnech 4. - 9.2. 2018 lyžařský výcvik našich sedmáků. Lyžařské podmínky byly skvělé i počasí se vydařilo. Nic tedy nebránilo tomu, aby si všichni dobře zalyžovali. Těšíme se na příští rok!

                                                                                                                                       Anna Picková

Ve středu 21. 3. 2018 se několik žáků 8. a 9. třídy rozjelo s vyučující českého jazyka do táborského divadla. Nenechali si opět ujít literární čtení Lukáše Hejlíka. Tentokrát prezentoval knihu Fredrika Backmana Co byl můj syn měl vědět o světě. Humorný pokus otce vysvětlit synovi, jak funguje svět nás zaujal natolik, že se těšíme na další Listování,.cz, a to v dubnu 2018.

                                                                                                                                                             K. Kumžáková

V měsíci březnu jsme se zúčastnili soutěže Požární ochrana očima dětí. Druhý stupeň naší školy reprezentují výtvarné práce Kateříny Pazourkové a Michaely Kolářové (9. třída) a literární práce Veroniky Trpkové a Adély Martínkové z Nadějkova (9. třídy)a příběh Anežky Brtnové  (8. třída).

                                                                                                                                                             K. Kumžáková

V pondělí, 19. 3. 2018  změřilo své pěvecké dovednosti 19 žáků naší školy. Tři nejúspěšnější pak 22. 3. 2018 reprezentovali naši školu v okresním kole soutěže. Z té si odvezli umístění ve stříbrné kategorii. Poděkování patří všem žákům, zejména Tereze Bočanové (5. třída), Nikole Šmejkalové (6. třída) a Adéle Martínkové z Nadějkova (9. třída). Tyto žákyně se zúčastnily okresního kola soutěže.

Děkuji touto cestou SRPDŠ za proplacení odměn pro účinkující.

                                                                                                                                                             K. Kumžáková

13. března 2018  se žáci 6. a 7. třídy se svými vyučujícími vydali za lidojedy. Nemuseli cestovat daleko. V Divadle Oskara Nedbala v Táboře se s cestovatelem, dokumentaristou a spisovatelem Tomášem Kubešem vydali na dobrodužnou cestu za posledními lidojedy a obyvateli Papuy. Během cesty jsme navštívili pralesy, přebrodili divoké řeky, poznali stromové lidi. Žáci sedmého ročníku si tak doplnili znalosti právě probíraného učiva v zeměpise, šesťáci si za rok určitě vzpomenou na poutavý a krásný dokument, který zhlédli v březnu 2018.

                                                                                                                                                             K. Kumžáková

15. 2. 2018 reprezentoval naši školu žák 6. třídy, Jakub Smeták. Zúčastnil se okresního kola Olympiády v anglickém jazyce. Z 16ti soutěžících se umístil na 3. místě. V kategorii starších žáků, kterých se do soutěže přihlásilo 20, byl Ondra Němeček sedmnáctý.

                                                                                                                                                             K. Kumžáková

Dne 28.1. jsme vyrazili na cestu do britského Brightonu, kde jsme byli ubytovaní a kde jsme strávili krásné 4 dny poznáváním krás Británie, moře i rozkvetlých květin.

Zde se můžete podívat na fotky z Brightonu, Portsmouth, Kew Gardens and Hamton Courtu a v neposlední řadě i z Londýna.

 

 

Další fotografie nalaznete ZDE ...