Akce školy

Okresní kolo Olympiády z dějepisu. 16. 1. 2018 změřilo 38 žáků základních škol okresu Tábor své znalosti z historie. Reprezentanti naší školy si vedli velmi úspěšně: 9. – Loudová Vendula, 10. – Paurová Michaela, 15.- Martínková Adéla z Nadějkova.

Děkujeme všem za reprezentaci školy.

K. Kumžáková

9. ledna 2018, ve druhém týdnu po Vánocích, strávili všichni žáci naší školy velmi příjemné chvíle v místním kostele, kostele sv. Michaela. Společně s paní Mgr. Šittovou, která besedy zorganizovala a také zde s žáky diskutovala, vzpomněli všichni u jesliček na původ Vánoc, na místo narození Ježíše Krista, četli z Bible.

Děkujeme paní Mgr. Šittové za příjemné strávení části jednoho všedního dne.

                                                                                              K. Kumžáková

Ve čtvrtek 22.12. 2017 se uskutečnil v budově nové školy další ročník koncertu Děti dětem. Stejně jako v minulých letech předvedli někteří žáci z 1. i 2. stupně své umění v oblasti hry na hudební nástroj, zpěvu či tance. Všichni účinkující byli moc šikovní a patří jim náš obdiv. Na závěr koncertu jsme si všichni společně zazpívali vánoční koledy.                                                                                                                                                                                                                                           Anna Picková

Krátce před vánočními prázdninami navštívili žáci 1. stupně naší školy Sladovnu v Písku. Děti z 1., 2. a 3. třídy si prohlédly výstavu Dětská ilustrace, kde pro ně byly připraveny i zajímavé aktivity. Potom přešly do expozice Mraveniště. Tam se nejen dověděly zajímavosti ze života mravenců, ale také měly možnost se dostatečně proběhnout a na mravence si zahrát.

Děti ze 4. a 5. třídy zhlédly  Děti Lví srdce, což je dobrodružné divadelní představení, v němž hrají hlavní role především návštěvníci. Ti pomohou dvojici lektorů-herců na cestě za přemožením vládce, který zotročuje a ničí, tyrana. Představení se dětem moc líbilo a moc si ho užily. Také si potom vyzkoušely techniku kašírování.

                                                                                                                                   Anna Picková    

Ve čtvrtek  30.11. 2017 se opět tvořilo! Ve cvičné kuchyňce staré školy jsme pod vedením Vandy Pincové připravovali různé vánoční dekorace. Převládaly adventní věnce a andělíčkové. Někdo přispěl nápadem, Vanda zručností a všichni trpělivostí. Jak se nám dílo vydařilo? Přikládám fotodokumentaci.

Jana Nováková

Stalo se již tradicí, že poslední den před vánočními prázdninami zhlédnou žáci 2. stupně a jejich vyučující filmové představení. Tentokrát jsme se 22. 12. 2017 nejen zaposlouchali v sezimoústeckém kině Spektrum do děje filmového představení Pohádky pro Emu. Příběh se šťastným koncem byl  krásným zakončením kalendářního roku 2017.

                                                                                                                             K. Kumžáková

21. 12. 2017 se v učebně hudební výchovy staré školy uskutečnila velmi pěkní beseda s paní spisovatelkou Michaelou Fischerovou. Formou aturoského čtení a besedy představila posluchačům, žákům 6. – 9.- třídy, svou tvorbu , především pak knihu Nikolina cesta, za kterou autorka obdržela v roce 2013 literární cenu Zlatá stuha. Knihu jsme zakoupili a než jsme se rozešli na vánočné prázdniny, horlivá čtenářka, žákyně 9. třídy, ji přečetla.

                                                                                                                               K Kumžáková

6. 12. 2017 soutěžilo dvanáct žáků 9. třídy ve školním kole Dějepisné olympiády. Školu bude reprezentovat v okresním kole soutěže Michaela Paurová a Vendula Loudová.

                                                                                                                              K. Kumžáková

5. 12. 2017 chodil školou Mikuláš, čerti a anděl. Na ně se školáci z nové školy připravili velmi pečlivě. Zpívali písničky, recitovali básničky, žáci 4. třídy byli převlečení za čerty a anděla a s čertovským vystoupením navštívili ostatní třídy. Na ty nejmladší, prvňáčky, čekal v Coopu čert a vlídný Mikuláš, každý z žáků byl obdarován sladkostí. Za přednesenou básničku si každý prvňáček mohl v obchodě pana Dugonga vybrat malou odměnu.

                                                                                                                              K. Kumžáková

Stalo se již tradicí, že davy Jistebnických zaplní  v sobotu před první adventní nedělí náměstí. Ne jinak tomu bylo 2. 12. 2017. Na prodejní výstavu se žáci a učitelé dlouho připravovali. Vytvořili mnoho krásných výrobků. Ty se více jak dvě hodiny prodávaly v radničním průjezdu. V 17.00 hodin byl slavnostně rozsvícen vánoční strom, pěvecký sbor zazpíval vánoční písně. Advent v Jistebnici začal.

                                                                                                                             K. Kumžáková