Akce školy

28. ledna 2018 se učebna hudební výchovy staré školy proměnila v místnost, kde měli žáci 2. – 9. třídy možnost seznámit se s Cyrilem Podolským, autorem známého večerníčku Krysáci. Pro žáky prvního stupně byly připraveny dvě besedy, kde byli zábavně- vzdělávací formou seznámeni s principy animovaného filmu a na skutečných postavách z večerníčků autor názorně předvedl výrobu loutek. Žáci druhého stupně se seznámili s heptylem. Cyril Podolský napsal stejnojmennou knihu, děj filmu bude jejím pokračováním. Nevšední formou byli přítomní seznámeni s principy tvorby filmu. Ve všech besedách žáci aktivně spolupracovali, za správnou odpověď byli odměněni. Starší si mohli dokonce svého heptyla vyrobit dle vlastní fantazie.

Děkuji SRPDŠ za proplacení faktury.

                                                                                                              K. Kumžáková

24. 1. 2018 se uskutečnilo okresní kolo Matematické olympiády kategorie Z9. Z 27 soutěžících si naši deváťáci vedli velmi dobře. Dinh Dao Duc obsadil 7. – 9. místo, Martínková Adéla z Nadějkova  byla 10.- 12. Ani žáci pátého ročníku nezůstali pozadu. Z 52 soutěžících v okresním kole Matematické olympiády Z5 žák páté třídy, Labuťa Shane, se umístil na 13. – 18. příčce.

29. 1. 2018 se sešlo 42 žáků okresu Tábor , aby porovnali své jazykové znalosti v Olympiádě z českého jazyka. Martínková Adéla z Nadějkova obsadila 17. – 21. místo, Dohnalová Leontýna 29.-30. místo.

Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy.

                                                                                                                                             K. Kumžáková

Ve dnech 17. – 19. 1. 2018 se někteří žáci druhého stupně naší školy zúčastnili školního kola Olympiády ze zeměpisu. Mezi nejlepšími byli: kategorie A – 6. třída – 1. Pazourek Matěj, 2. – Vostřák Petr, 3. – Šmejkalová Nikola. Kategorie B – 7. třída – 1. Mašková Magdaléna, 2. – Ruber David, 3.- Tuček Adam. Kategorie C – 8. a 9. třída – 1. Dohnalová Leontýna, 2. – Martínková Adéla z Nadějkova.   Z každé kategorie postupují do okresního kola soutěže první dva nejúspěšnější soutěžící.

K. Kumžáková

Okresní kolo Olympiády z dějepisu. 16. 1. 2018 změřilo 38 žáků základních škol okresu Tábor své znalosti z historie. Reprezentanti naší školy si vedli velmi úspěšně: 9. – Loudová Vendula, 10. – Paurová Michaela, 15.- Martínková Adéla z Nadějkova.

Děkujeme všem za reprezentaci školy.

K. Kumžáková

9. ledna 2018, ve druhém týdnu po Vánocích, strávili všichni žáci naší školy velmi příjemné chvíle v místním kostele, kostele sv. Michaela. Společně s paní Mgr. Šittovou, která besedy zorganizovala a také zde s žáky diskutovala, vzpomněli všichni u jesliček na původ Vánoc, na místo narození Ježíše Krista, četli z Bible.

Děkujeme paní Mgr. Šittové za příjemné strávení části jednoho všedního dne.

                                                                                              K. Kumžáková

Ve čtvrtek 22.12. 2017 se uskutečnil v budově nové školy další ročník koncertu Děti dětem. Stejně jako v minulých letech předvedli někteří žáci z 1. i 2. stupně své umění v oblasti hry na hudební nástroj, zpěvu či tance. Všichni účinkující byli moc šikovní a patří jim náš obdiv. Na závěr koncertu jsme si všichni společně zazpívali vánoční koledy.                                                                                                                                                                                                                                           Anna Picková

Krátce před vánočními prázdninami navštívili žáci 1. stupně naší školy Sladovnu v Písku. Děti z 1., 2. a 3. třídy si prohlédly výstavu Dětská ilustrace, kde pro ně byly připraveny i zajímavé aktivity. Potom přešly do expozice Mraveniště. Tam se nejen dověděly zajímavosti ze života mravenců, ale také měly možnost se dostatečně proběhnout a na mravence si zahrát.

Děti ze 4. a 5. třídy zhlédly  Děti Lví srdce, což je dobrodružné divadelní představení, v němž hrají hlavní role především návštěvníci. Ti pomohou dvojici lektorů-herců na cestě za přemožením vládce, který zotročuje a ničí, tyrana. Představení se dětem moc líbilo a moc si ho užily. Také si potom vyzkoušely techniku kašírování.

                                                                                                                                   Anna Picková    

Ve čtvrtek  30.11. 2017 se opět tvořilo! Ve cvičné kuchyňce staré školy jsme pod vedením Vandy Pincové připravovali různé vánoční dekorace. Převládaly adventní věnce a andělíčkové. Někdo přispěl nápadem, Vanda zručností a všichni trpělivostí. Jak se nám dílo vydařilo? Přikládám fotodokumentaci.

Jana Nováková

Stalo se již tradicí, že poslední den před vánočními prázdninami zhlédnou žáci 2. stupně a jejich vyučující filmové představení. Tentokrát jsme se 22. 12. 2017 nejen zaposlouchali v sezimoústeckém kině Spektrum do děje filmového představení Pohádky pro Emu. Příběh se šťastným koncem byl  krásným zakončením kalendářního roku 2017.

                                                                                                                             K. Kumžáková

21. 12. 2017 se v učebně hudební výchovy staré školy uskutečnila velmi pěkní beseda s paní spisovatelkou Michaelou Fischerovou. Formou aturoského čtení a besedy představila posluchačům, žákům 6. – 9.- třídy, svou tvorbu , především pak knihu Nikolina cesta, za kterou autorka obdržela v roce 2013 literární cenu Zlatá stuha. Knihu jsme zakoupili a než jsme se rozešli na vánočné prázdniny, horlivá čtenářka, žákyně 9. třídy, ji přečetla.

                                                                                                                               K Kumžáková