Akce školy

Naše škola se v tomto školním roce zapojila do celostátní soutěže Sazka Olympijský víceboj. V hodinách tělesné výchovy žáci 1. a 2. stupně plnili měřitelné sportovní dovednosti. Dosaženými výsledky se naše škola zařadila mezi padesát nejlepších škol v republice. Jako odměnu dostane škola 20 000,- Kč. Tyto peníze budou vyčerpány na nákup sportovních potřeb. Cenu převezmou zástupci naší školy, a to dva žáci z nové školy a jejich paní učitelky. Bude  jim slavnostně předána 14. června 2017 v prostorách ČNB. Slavnostního okamžiku budou přítomni i čeští olympionici, Mirka Knappová, Iveta Vacenovská a Šárka Kašpárková.

Děkujeme našim žákům za vzornou reprezentaci naší školy.

                                                                                                                                             K. Kumžáková

Dne 31 .5. se 8. třída zúčastnila exkurze do Prahy na Vyšehrad. Žáci se prošli po místech spojených s řadou pověstí z počátků českých dějin, navštívili Vyšehradský hřbitov se Slavínem, viděli Táborskou a Cihelnou bránu, zbytky gotické brány Špička, baziliku sv. Petra a Pavla, rotundu sv. Martina, Čertův sloup, originály soch z Karlova mostu a řadu dalších zajímavostí. Nejvíce je zaujalo místo, odkud věštila Libuše a skákal Šemík. Exkurze tak přispěla k lepšímu pochopení našich dějin.

J. Nováková

Tři středeční odpoledne (duben – květen 2017) vítal sportovní areál Komora nadějné cyklisty. Soutěže škol s podtitulem Hledá se mistr světa se letos zúčastnilo 20 škol, z nich bodovalo 80 žáků. Vítězství obhájila naše škola s celkovým počtem 1253 bodů.  Na něm měli obrovský podíl žáci 6. – 9. ročníku, Nováková Tereza, Černý Jan, Hynšt Štěpán, Samcová Tereza, Nováková Natálie, Fůra Dominik, Němeček Ondřej, Poledne David a Kratochvílová Lucie. Našim cyklistům patří obrovské poděkování za vzornou reprezentaci školy. Děkujeme také jejich rodičům, kteří své cyklistické naděje na všech závodech ochotně doprovázeli. Podrobné informace najdete na: http://www.cyklokros.cz/cz/taborske-okruhy-2017/3-31-kvetna-2017/soutez-skol-report

                                                                                                                             K. Kumžáková

Děkujeme naší bývalé žákyni Lucii Váchové za sponzorský dar ke Dni dětí (bezpečnostní reflexní pásky).

                                                                                                                             M. Kolihová

1. června 2017 oslavili žáci naší školy Mezinárodní den dětí. Žáci 1. stupně si vyzkoušeli svoji šikovnost a zdatnost v zábavných atrakcích. Skákali v pytlích, házeli kroužky na kolík, přenášeli kelímek s vodou na hlavě,… Vybíjenou si zahráli žáci 4. a 5. třídy. Potom se šli všichni povozit na koních u rybníku Smolík.

Pro žáky 6. a 7. třídy připravili paní učitelky brannou hru v místních sadech. Na několika stanovištích plnili žáci zadané úkoly. Po skončení branné hry si žáci zahráli na fotbalovém hřišti kopanou a žákyně přehazovanou na hřišti za sokolovnou. Žáci 8. a 9. třídy sportovali od rána do 12.00 hodin. Hráli přehazovanou, tenis a kopanou. Za sportovní zápolení byli všichni odměnění sladkostmi, které sponzorovalo SRPDŠ. Počasí nám přálo, žáci byli spokojení.

Poděkování patří panu Vopravilovi za svezení dětí na koních, panu Jelínkovi a ostatním pracovníkům z MÚ Jistebnice za posekání louky pro koně, Sokolu za zapůjčení kurtů, panu Pavlu Trpkovi st. za otevření záchodů a umývárny na fotbalovém hřišti. Též děkuji všem paním učitelkám a panu řediteli za úspěšný průběh Dne dětí.

 

Další fotografie ZDE...

                                                                                                                                         

 

    M. Šmejkalová

Pondělní podvečer, 29. 5. 2017, patřil nejen maminkám našich žáků. Rok se sešel s rokem a opět se zaplnil sál Kulturního domu v Jistebnici do posledního místa. Všichni žáci naší školy  předvedli to, co si pro své rodiče společně se svými učiteli připravili. Dvouhodinový program byl odměňován bouřlivým potleskem.

  K. Kumžáková

                                                                                                            

29.5. se koná školní besídka v KD Jistebnice, začátek v 18:00 hodin. Všichni jsou srdečně zváni!

26. 5. 2017 se vypravili šesťáci a sedmáci se svými p. učitelkami do táborského divadla. Herci brněnského divadla Polárka se společně s žáky přenesli do doby dávno minulé, aby připomněli část české historie – dobu vlády Přemyslovců a Slavníkovců. Zaplněný divadelní sál byl svědkem téměř dvouhodinového představení, ve kterém se diváci ocitli v historii formou mluveného slova, písní, nechyběly i vtipné herecké glosy.

Představení se všem velmi líbilo.

                                                                                                              K. Kumžáková

Ve čtvrtek  18. 5. 2017 se žáci naší školy, Michal Popelka, Tereza Řezáčová (7.), Maruška Máchová, Magda Mašková a Václav Studenovský (6.), zúčastnili okresního kola soutěže Mladý zdravotník. Na sedmi stanovištích poskytovali první pomoc zraněným figurantkám ze Střední zdravotnické školy Tábor. Naši žáci se umístili na 5. a 6. místě. Na soutěž je připravovala paní Mgr. M. Horčičková.

                                                                                                                                         M. Šmejkalová

15. 5. 2017  se Maruška Máchová (6.) zúčastnila okresního kola matematické soutěže – Pythagoriády. Z 53 soutěžících obsadila 37. – 46. místo. 16. 5. 2017  se stejné soutěže zúčastnili žáci sedmého ročníku. Z 22 účastníků okresního kola se Tereza Řezáčová a Vojta Brtna umístili na 5. – 13. místě, Tomáš Korbel obsadil 20. – 22. místo. Všem matematikům děkujeme za reprezentaci školy.

                                                                                                                                             K. Kumžáková