Akce školy

Dne 16. 5. a 17. 5. 2017 proběhlo na naší škole výběrové zjišťování výsledků žáků prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InspIS Set. Do vzorku je zařazeno cca 2 500 škol ( základní školy, víceletá gymnázia, střední odborné školy).

Výběrové testování bylo zaměřeno na zjišťování výsledků žáků 9. ročníku, a to v matematice, anglickém jazyce a v tělesné výchově a zdravém životním stylu. Cílem testování je poskytnout žákům, rodičům, učitelům, ředitelům škol i státu objektivizovanou a relevantní informaci o výsledcích vzdělávání.

 Dušan Petržel

5. 5. 2017 voněla naše škola samými dobrotami. To totiž žáci 6. třídy v hodinách pracovních činností ve cvičné kuchyni  smažili palačinky,smažený sýr s hranolky, zapékali brambory, prostě pochutnávali si na samých dobrotách. Jak se jim vše dařilo, můžete zhlédnout na fotografiích.

                                                                                                                            

K. Kumžáková

Dne 10. 5. 2017 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů. Soutěž probíhala na dopravním hřišti v Táboře. Soutěžili v pěti disciplínách: odpovídali na otázky v dopravních testech, prováděli první pomoc, předvedli jízdu zručnosti, jízdu na dopravním hřišti a pracovali s mapou. Naši školu reprezentovali jak žáci mladší, tak i starší kategorie. Mladší žáci, Tomáš Fíla 6., David Ruber 6., Magdalena Mašková 6., Michaela Svatošová 5., svými dosaženými body obsadili 2. místo. Ne jinak se dařilo žákům starší kategorie. Jan Marek Dvořák 9., Lukáš Fíla 9., Lucie Kratochvílová 9. a Kateřina Pazourková 8. uhájili 3. pozici.

Všem reprezentantům naší školy patří velké poděkování za vzornou reprezentaci.

                                                                                                                            

                                                                                                                                             M. Šmejkalová

 

Žáci 3.- 5.ročníku navštívili 27.března Divadlo O. Nedbala v Táboře. Shlédli pohádku Zlatovláska. Herci divadla z Českého Těšína opět nezklamali - bylo to skvělé!

Těsně před Velikonocemi vyjeli všichni žáci 1.stupně naší školy do Sladovny v Písku na velikonoční tvoření. Vytvořili si svíčky ze skořápek a barevné svíčky s velikonočními motivy. Prohlédli si také výstavu věnovanou Leonardu da Vinci - velice zajímavé.

24.dubna odjeli do Divadla O. Nedbala také žáci 1. a 2.ročníku. Zde viděli pohádku Slůně aneb Proč mají sloni dlouhé choboty. Představení zaujalo nápaditými kulisami a maskami zvířat.

                                                                                                                   Anna Picková

V úterý 25. 4. 2017 se na naší škole uskutečnilo základní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Žáci jezdili jízdy zručnosti na cestě kolem školní jídelny. Vyzkoušeli si své dovednosti v jízdě na kole. Tu měli ztíženou různými překážkami. Jízdám předcházela znalost dopravních testů. Ty psali žáci před 14 dny. Podle výsledků v obou kategoriích se žáci umístili takto: mladší kategorie (5. a 6. třída) – chlapci: 1. Fíla Tomáš 6., 2. Vostřák Petr 5., Ruber David 6. – dívky: 1. Mašková Magdaléna 6., 2. Svatošová Michaela 5., 3. Šmejkalová Nikola 5. Starší kategorie (7. – 9. třída) – dívky: 1. Pazourková Kateřina 8., 2. Kratochvílová Lucie 9., 3. Svatošová Kateřina 7. – chlapci: 1. Dvořák Jan Marek 9., 2. Černý Jan 7., 3. Fíla Lukáš 9.

Děkuji všem žákům za účast v soutěži.                                                                                                                                           

  M. Šmejkalová

13. 4. 2017 zorganizovala školní družina a klub pro žáky naší školy velikonoční tvoření. Zúčastnilo se ho 14 žákyň, 2 maminky a 4 předškoláci. Společně s vychovatelkami vytvářeli velikonoční věnečky, hnízdečka ze skořápek a zajíce z proutí. Děti byly prací nadšené. Většinu zvládly samy, s něčím jim pomohli dospělí. Všichni si domů odnesli své výrobky a měli radost z krásně prožitého předvelikonočního dne.

                                                                                                                             M. Šmejkalová, M. Rybaříková

Dne 7. 4. 2017 se uskutečnil další kurz keramiky pro veřejnost. Ve cvičné kuchyňce staré budovy ZŠ jsme tvořili na téma Velikonoce . Pod vedením Vandy Pincové  jsme vyrobili dekorativní předměty různé obtížnosti. Vanda naše výtvory vylepšila glazurou a v keramické peci vypálila.  Protože do Velikonoc už nezbývalo moc času, tak nám  výrobky rozvezla až téměř do domu. Všem, kdo na keramice byli, se práce moc líbila. Určitě  se příště zase zúčastníme. Vandě za všechny  ještě jednou děkuji.

 

Jana Nováková

Šestnáct nadšenců z osmé a deváté třídy se společně s vyučující českého jazyka vydalo 3. dubna 2017 do táborského divadla. V 18.00 hodin se malý divadelní sál naplnil posluchači, kteří  věděli, co je čeká. Ne jinak jsme na tom byli my. Čekala nás báječná hodinka s Lukášem Hejlíkem, A. Novotným  a M. Lánskou a především s knihou francouzského spisovatele M. Olliviera Život k sežrání. V rámci pořadu Listování.cz nám herci přiblížili osudy francouzského kluka Bena, který prožívá prví lásku, brání se kritice rodičů i spolužáků, nevyzná se ve své pubertě,… Byla to hodina plná pohody a naslouchání. Byli jsme tak nadšení, že možná v květnu či červnu se v divadle zase objeví několik nadšenců z naší školy, aby si vyslechlo další pořad Listování.cz. Z fotografií je zřejmé, že jsme se měli doopravdy báječně.

                                                                                                          K. Kumžáková

31. března 2017 zavítala do naší školy paní Ernestina Švorcová. Beseda, které se zúčastnili žáci osmé a deváté třídy, byla zajímavým zpestřením výuky. Vyprávěla žákům zážitky ze svého dětství. Jako mladé děvče byla  také do odboje zapojena. I menší pomoc byla v té době pomocí obrovskou. Válku prožila ve Višňové u Bratislavy. Jako desetiletá dívka se účastnila aktivního odboje, přenášela zprávy slovenským partyzánům. Při odboji byl zajat její otec, následně byl umučen v koncentračním táboru. Svým vyprávěním a vzpomínkami se snažila přiblížit dětem hrůzy války. Beseda se všem velmi líbila.                                                                                                                                                                                                                                                                               

K. Kumžáková

24. března 2017 se žáci 7. a 8. třídy zúčastnili programu s názvem Než užiješ alkohol, užij svůj mozek. Doc. PhDr. Alena Kajaková, Ph.D. seznámila přítomné se skutečnými riziky spojenými s užíváním alkoholu. Žáci během interaktivní přednášky diskutovali o historii alkoholu, závislosti na alkoholu a rizicích jednorázového nezvládnutí užití alkoholu.

                                                                                                                                             K. Kumžáková