Akce školy

20. března 2017 se žáci nové a staré školy vypravili se svými vyučujícími do nedalekých Božejovic. Skvělá ochotnická divadelní parta z Božejovic nastudovala známou pohádku Jana Drdy Hrátky s čertem. V zaplněném božejovickém sále kulturního domu jsme prožili krásné dvě a půl hodiny v pohádkovém příběhu, kde dobro zvítězilo nad zlem. V mnohých hercích jsme poznali naše bývalé žáky či rodiče bývalých i současných žáků. Ještě jednou děkujeme za příjemné chvíle strávené s divadelníky a těšíme se na brzkou shledanou.

Ráda bych touto cestou poděkovala SRPDŠ za proplacení cestovného.

                                                                                                                                             K. Kumžáková

15. března 2017  žáci osmé a deváté třídy zhlédli v táborském divadle pořad Listování .cz Gottland. Byli svědky scénického čtení, které seznámilo diváky s některými kapitolami knihy polského spisovatele M. Szczygiela Gottland. Čtení ze stejnojmenné knihy v podání charismatického Lukáše Hejlíka nadchlo snad všechny naše žáky i paní učitelky.

K. Kumžáklvá

 

8. března 2017 se učebna třetí třídy proměnila v malý koncertní sál. Sešlo se zde 18 pěveckých talentů, žáků 4. – 8. třídy, aby zde zazpívali  lidové písně  a přesvědčili porotu – paní učitelku J. Peškovou, Janu Novákovou a K. Kumžákovou – o tom, kdo z nich bude reprezentovat školu v okresním kole této soutěže. 4. a 5. třídu reprezentovala  Veronika Mrázková, Štěpánka Mašková, Tereza Bočanová, Karolína Barešová, Silva Trpková, Amálie Dvořáková, Aneta a Adéla Procházková, 6. – 8. třídu Marie Máchová, Magda Mašková, Katka Possingerová, Tereza Řezáčová, Rozálie Špallová, Adéla Martínková z Nadějkova, L. Procházková, M. Paurová a Leontýna Dohnalová. Protože byly mnohé výkony vyrovnané, byla porota postavená před těžké rozhodování. 1. místo z nejmladší kategorie obsadila A. Dvořáková, 2. – T. Bočanová, 3. – V. Mrázková. 1. místo v nejstarší kategorii získala L. Dohnalová, 2. – M. Paurová, 3. – K. Possingerová a L. Procházková. Školu pak v okresním kole soutěže reprezentovala A. Dvořáková, M. Paurová a L. Dohnalová. Děvčata se umístila ve stříbrném pásmu.

Děkujeme SRPDŠ za finanční podporu na zakoupení drobných cen pro soutěžící. Všem zúčastněným gratulujeme za vzornou reprezentaci školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamila Kumžáková

Ve dnech 19. - 24.2. 2017 se uskutečnil na nedalekém Monínci lyžařský výcvik našich sedmáků. V letošním roce se ho zúčastnilo 22 žáků. I když počasí na počátku týdne nebylo zrovna příznivé, pršet brzy přestalo a mohli jsme se věnovat lyžování. Sněhové podmínky byly velmi dobré. Protože základy lyžování zvládli i ti méně zkušení, mohli se závěrečného závodu ve slalomu zúčastnit všichni žáci. Poslední večer celého pobytu se konal karneval. Celkově můžeme hodnotit lyžařský výcvik jako velmi zdařilý a doufáme, že tomu tak bude i v dalších letech.

                                                                                                                             Anna Picková

Každoročně se žáci naší školy účastní soutěže, kterou organizují jistebničtí hasiči. Letos žáci 2. stupně kromě výkresů zaslali i několik literárních prací. Malou ukázku si můžete prohlédnout zde.

 

K. Kumžáková

V hodinách pracovních činností  předvedli šesťáci své stavitelské nadání. Z Lega a Merkuru stavěli hrady, Eifelovu věž, modely aut, vrtulník, autobusovou zastávku,… Jak se jim práce povedla, posuďte sami.

 K. Kumžáková

17. 1. 2017 se uskutečnilo v Táboře okresní kolo Dějepisné olympiády, ve kterém Paurová Michaela obsadila 9. místo, Dohnalová Leontýna 18. a Loudová Vendula 30. místo. Všechna děvčata jsou žákyněmi 8. třídy.

V okresním kole Matematické olympiády, která se uskutečnila v Táboře dne 24. 1. 2017, žákyně 9. třídy, Kratochvílová Lucie, vybojovala 8. – 9. místo (24 soutěžících). V okresním kole Olympiády z českého jazyka, které se uskutečnilo 24. 1. 2017,  byli naši žáci též úspěšní. Martínková Adéla z Nadějkova (8. třída) si vypsala z 39 soutěžících 5. – 8. místo, Dvořák Jan (9. třída)  byl 36.

Ve dnech 23. – 27. 1. 2017 proběhlo na naší škole školní kolo Zeměpisné olympiády. Bylo zorganizováno pro  žáky 6., 8. a 9. třídy. Nejlepších výsledků dosáhla Mašková Magdaléna, Ruber David (6. třída), Poledne David a Kratochvílová Lucie (9. třída). Výše jmenovaní budou školu reprezentovat v okresním kole soutěže.

                                                                                                                              K. Kumžáková

 

V pátek 2. 12. 2016 se uskutečnila ve staré budově ZŠ „ Večerní keramika pro dospělé“. Pod vedením trpělivé Vandy jsme si všichni vyrobili krásnou vánoční dekoraci. Po vypálení a dozdobení glazurou byly naše výrobky výstavní!  Jak se nám dařilo, je vidět na fotografii.

Za všechny, kteří se této akce zúčastnili, chci Vandě poděkovat za její čas, odbornou pomoc a nekonečnou trpělivost.

     

Jana Nováková

Dne 30. 11. 2016 se uskutečnilo na naší škole školní kolo dějepisné olympiády. Vítězem se stala Leontýna Dohnalová, žákyně 8. třídy. Mezi úspěšné řešitele se zařadila Vendula Loudová, Michaela Paurová, Michaela Kolářová a Adéla Martínková z Nadějkova. V okresním kole soutěže bude školu reprezentovat vítěz a dva z úspěšných řešitelů, kteří dosáhli nejvíce bodů ve školním kole.

Gratulujeme.

                                                                                                                             K. Kumžáková

Literární soutěž pod tímto názvem vyhlásila Střední zemědělská škola v Táboře společně s Městskou knihovnou Tábor. Zúčastnila se jí Anička Janouchová, Rozálie Špallová a Tereza Řezáčová, žákyně 7. třídy. Rozálie Špallová obsadila ve své věkové kategorii(soutěžilo 12 žáků) 2. místo.

 

 

 

 

                                                                                                                             K. Kumžáková