Akce školy

Šestnáct nadšenců z osmé a deváté třídy se společně s vyučující českého jazyka vydalo 3. dubna 2017 do táborského divadla. V 18.00 hodin se malý divadelní sál naplnil posluchači, kteří  věděli, co je čeká. Ne jinak jsme na tom byli my. Čekala nás báječná hodinka s Lukášem Hejlíkem, A. Novotným  a M. Lánskou a především s knihou francouzského spisovatele M. Olliviera Život k sežrání. V rámci pořadu Listování.cz nám herci přiblížili osudy francouzského kluka Bena, který prožívá prví lásku, brání se kritice rodičů i spolužáků, nevyzná se ve své pubertě,… Byla to hodina plná pohody a naslouchání. Byli jsme tak nadšení, že možná v květnu či červnu se v divadle zase objeví několik nadšenců z naší školy, aby si vyslechlo další pořad Listování.cz. Z fotografií je zřejmé, že jsme se měli doopravdy báječně.

                                                                                                          K. Kumžáková

31. března 2017 zavítala do naší školy paní Ernestina Švorcová. Beseda, které se zúčastnili žáci osmé a deváté třídy, byla zajímavým zpestřením výuky. Vyprávěla žákům zážitky ze svého dětství. Jako mladé děvče byla  také do odboje zapojena. I menší pomoc byla v té době pomocí obrovskou. Válku prožila ve Višňové u Bratislavy. Jako desetiletá dívka se účastnila aktivního odboje, přenášela zprávy slovenským partyzánům. Při odboji byl zajat její otec, následně byl umučen v koncentračním táboru. Svým vyprávěním a vzpomínkami se snažila přiblížit dětem hrůzy války. Beseda se všem velmi líbila.                                                                                                                                                                                                                                                                               

K. Kumžáková

24. března 2017 se žáci 7. a 8. třídy zúčastnili programu s názvem Než užiješ alkohol, užij svůj mozek. Doc. PhDr. Alena Kajaková, Ph.D. seznámila přítomné se skutečnými riziky spojenými s užíváním alkoholu. Žáci během interaktivní přednášky diskutovali o historii alkoholu, závislosti na alkoholu a rizicích jednorázového nezvládnutí užití alkoholu.

                                                                                                                                             K. Kumžáková

20. března 2017 se žáci nové a staré školy vypravili se svými vyučujícími do nedalekých Božejovic. Skvělá ochotnická divadelní parta z Božejovic nastudovala známou pohádku Jana Drdy Hrátky s čertem. V zaplněném božejovickém sále kulturního domu jsme prožili krásné dvě a půl hodiny v pohádkovém příběhu, kde dobro zvítězilo nad zlem. V mnohých hercích jsme poznali naše bývalé žáky či rodiče bývalých i současných žáků. Ještě jednou děkujeme za příjemné chvíle strávené s divadelníky a těšíme se na brzkou shledanou.

Ráda bych touto cestou poděkovala SRPDŠ za proplacení cestovného.

                                                                                                                                             K. Kumžáková

15. března 2017  žáci osmé a deváté třídy zhlédli v táborském divadle pořad Listování .cz Gottland. Byli svědky scénického čtení, které seznámilo diváky s některými kapitolami knihy polského spisovatele M. Szczygiela Gottland. Čtení ze stejnojmenné knihy v podání charismatického Lukáše Hejlíka nadchlo snad všechny naše žáky i paní učitelky.

K. Kumžáklvá

 

8. března 2017 se učebna třetí třídy proměnila v malý koncertní sál. Sešlo se zde 18 pěveckých talentů, žáků 4. – 8. třídy, aby zde zazpívali  lidové písně  a přesvědčili porotu – paní učitelku J. Peškovou, Janu Novákovou a K. Kumžákovou – o tom, kdo z nich bude reprezentovat školu v okresním kole této soutěže. 4. a 5. třídu reprezentovala  Veronika Mrázková, Štěpánka Mašková, Tereza Bočanová, Karolína Barešová, Silva Trpková, Amálie Dvořáková, Aneta a Adéla Procházková, 6. – 8. třídu Marie Máchová, Magda Mašková, Katka Possingerová, Tereza Řezáčová, Rozálie Špallová, Adéla Martínková z Nadějkova, L. Procházková, M. Paurová a Leontýna Dohnalová. Protože byly mnohé výkony vyrovnané, byla porota postavená před těžké rozhodování. 1. místo z nejmladší kategorie obsadila A. Dvořáková, 2. – T. Bočanová, 3. – V. Mrázková. 1. místo v nejstarší kategorii získala L. Dohnalová, 2. – M. Paurová, 3. – K. Possingerová a L. Procházková. Školu pak v okresním kole soutěže reprezentovala A. Dvořáková, M. Paurová a L. Dohnalová. Děvčata se umístila ve stříbrném pásmu.

Děkujeme SRPDŠ za finanční podporu na zakoupení drobných cen pro soutěžící. Všem zúčastněným gratulujeme za vzornou reprezentaci školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamila Kumžáková

Ve dnech 19. - 24.2. 2017 se uskutečnil na nedalekém Monínci lyžařský výcvik našich sedmáků. V letošním roce se ho zúčastnilo 22 žáků. I když počasí na počátku týdne nebylo zrovna příznivé, pršet brzy přestalo a mohli jsme se věnovat lyžování. Sněhové podmínky byly velmi dobré. Protože základy lyžování zvládli i ti méně zkušení, mohli se závěrečného závodu ve slalomu zúčastnit všichni žáci. Poslední večer celého pobytu se konal karneval. Celkově můžeme hodnotit lyžařský výcvik jako velmi zdařilý a doufáme, že tomu tak bude i v dalších letech.

                                                                                                                             Anna Picková

Každoročně se žáci naší školy účastní soutěže, kterou organizují jistebničtí hasiči. Letos žáci 2. stupně kromě výkresů zaslali i několik literárních prací. Malou ukázku si můžete prohlédnout zde.

 

K. Kumžáková

V hodinách pracovních činností  předvedli šesťáci své stavitelské nadání. Z Lega a Merkuru stavěli hrady, Eifelovu věž, modely aut, vrtulník, autobusovou zastávku,… Jak se jim práce povedla, posuďte sami.

 K. Kumžáková

17. 1. 2017 se uskutečnilo v Táboře okresní kolo Dějepisné olympiády, ve kterém Paurová Michaela obsadila 9. místo, Dohnalová Leontýna 18. a Loudová Vendula 30. místo. Všechna děvčata jsou žákyněmi 8. třídy.

V okresním kole Matematické olympiády, která se uskutečnila v Táboře dne 24. 1. 2017, žákyně 9. třídy, Kratochvílová Lucie, vybojovala 8. – 9. místo (24 soutěžících). V okresním kole Olympiády z českého jazyka, které se uskutečnilo 24. 1. 2017,  byli naši žáci též úspěšní. Martínková Adéla z Nadějkova (8. třída) si vypsala z 39 soutěžících 5. – 8. místo, Dvořák Jan (9. třída)  byl 36.

Ve dnech 23. – 27. 1. 2017 proběhlo na naší škole školní kolo Zeměpisné olympiády. Bylo zorganizováno pro  žáky 6., 8. a 9. třídy. Nejlepších výsledků dosáhla Mašková Magdaléna, Ruber David (6. třída), Poledne David a Kratochvílová Lucie (9. třída). Výše jmenovaní budou školu reprezentovat v okresním kole soutěže.

                                                                                                                              K. Kumžáková