Akce školy

V úterý 13.září se vydali žáci 1. stupně naší školy na cvičení v přírodě. Nejmladší prvňáčkové měli za cíl poznávání nejbližšího okolí Jistebnice,a proto jejich cesta směřovala do Hůrky, odkud je krásný výhled. Cesta zpět vedla kolem Tisovského rybníka a firmy FARMTEC.

Žáci 2.-5.ročníku se vydali do Makova, kde si prohlédli výstavu prací makovského rodáka a významného sochaře Jana Vítězslava Duška. V letošním roce si připomínáme 125.výročí od jeho narození. Jedním z jeho děl je i pomník Jihočeská stráž, který vídáme každý den při cestě do školy a ze školy - je umístěn před nákupním střediskem.

Cvičení v přírodě se nám vydařilo, počasí také, co více si přát? Těšíme se na příští!

                                                                                                                      Anna Picková

 

1. září 2016 usedlo do školních lavic 25 prvňáčků. V jejich třídě je přivítala paní učitelka Mgr. A. Picková, ředitel školy Mgr. D. Petržel a starosta města Jistebnice Mgr. Vl. Mašek.

K. Kumžáková

Ve středu 22. 6. 2016 absolvovali žáci naší školy se svými vyučujícími branné cvičení. Vše začalo vyhlášením poplachu a nástupem žáků na předem určených stanovištích. Poté se žáci dle jednotlivých tříd rozešli se svými vyučujícími a plnili stanovené úkoly. Pracovali s mapou, orientovali se podle azimutu.  Žáci šestého a sedmého ročníku si  po splnění všech úkolů došli na školní pozemek opéct špekáčky a shrabali trávu. Den se nám vydařil.

                                                                                                                            

                                                                                                                             K. Kumžáková

V kostele sv. Michaela v Jistebnici se dne 10. 6. 2016 konal výchovný koncert. Všichni žáci naší školy se zaposlouchali do skladeb barokních mistrů, které na kostelní varhany  mistrně zahrál varhaník pan Kubát.  Žáci se také dozvěděli mnohé zajímavosti o tomto královském nástroji. Koncert se všem líbil.

 K. Kumžáková

Žákyně 9. třídy, Nikola Vaňková, se zúčastnila výtvarné soutěže Kamarád versus virtuální kamarád a její výtvarný projev tak zaujal porotu, že se probojoval do finále této soutěže. Nikola se 15. 6. 2016 osobně zúčastní slavnostního vyhlášení výsledků, a to na Magistrátu města České Budějovice.

Blahopřejeme za vynikající reprezentaci naší školy.

                                                                                                                      K. Kumžáková

7. a 8. 6. 2016 se vydali žáci šestého ročníku se svými vyučujícími na svůj školní výlet. Dva dny plné krásného počasí strávili v Zárybničné Lhotě, v kempu Knížecí rybník. Odtud se vypravili vlakem do Chýnova, aby pak pěšky dorazili do Chýnovských jeskyní. I když někteří už v jeskyních byli, prohlídky  se zúčastnili všichni. Nikdo nelitoval. Po návratu do kempu se všichni věnovali hrám, soutěžím, sportování a především plavání. Výlet se vydařil.

                                                                                                                      K. Kumžáková

 

3. 6. 2016 k nám do Jistebnice zavítala divadelní a šermířská skupina Pernštejni. Žáci 1. – 7. ročníku se během vystoupení přenesli do historie, a mohli si tak někteří zopakovat to, co se učili v hodinách dějepisu. Někteří se i aktivně programu účastnili.

                                                                                                                      K. Kumžáková

 

I v letošním roce se naše škola zúčastnila Táborských okruhů. V této cyklistické soutěži bojovalo celkem 19 škol ČR.
Vítěznou školou se stala ZŠ Jistebnice.

 

 1. ZŠ Jistebnice 1503 b

 2. ZŠ Helsinská Tábor 1101 b

 3. ZŠ Husova Tábor 714 b

 4. ZŠ Chýnov 225 b

 5. ZŠ Mikuláše z Husi Tábor 219 b

 6. Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor 186 b

 7. Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec 176 b

 8. ZŠ Karlov Benešov 170 b

 9. 2. ZŠ Jindřichův Hradec 169 b

 10. ZŠ Opařany 140 b

 11. ZŠ Vorlina Vlašim 115 b

 12. Gymnázium Sedlčany 100 b

 13. ZŠ Sídliště Vlašim 72 b

 14. ZŠ Kosmonosy 63 b

 15. 2.ZŠ Školní nám. Sezimovo Ústí 61 b

 16. Gymnázium Prachatice 50 b

 17. ZŠ T.G. Masaryka Rokycany 45 b

 18. ZŠ Krásovy domky Pelhřimov 35 b

 19. 1. ZŠ 9. května Sezimovo Ústí 17 b

 

Podrobnější informace jsou na odkazech:

 http://www.cyklokros.cz/cz/taborske-okruhy-2016/3-1-cervna-2016/soutez-skol-report

 http://www.cyklokros.cz/cz/galerie/taborske-okruhy-2016/taborske-okruhy-2016-skoly-1-6-2016

 http://www.cyklokros.cz/cz/taborske-okruhy-2016/celkove-vysledky

 http://www.cyklokros.cz/cz/taborske-okruhy-2016/aktuality/576-video-z-taborskych-okruhu-2016-3

 Chtěli bychom poděkovat všem rodičům, kteří doprovodili na tyto závody žáky a samozřejmě i závodníkům za vzornou reprezentaci naší školy.

 

Dušan Petržel

 

 

červen 2016 oslavili žáci naší školy jako svůj svátek. Mohli se rozhodnout, jak ho chtějí prožít. Pro mladší žáky byly připravené různé hry, soutěže, vědomostní kvízy. Jejich starší spolužáci, žáci druhého stupně, absolvovali besedu o Filipínách. Cestu po této exotické zemi nám zprostředkovala paní Mgr. Hana Koukalová, která Filipíny sama navštívila. Během dvouhodinové besedy žáci vyplňovali pracovní list, aktivně se zapojovali do besedy a mnohé si určitě zapamatovali. Druhou část středečního dopoledne strávili se svými třídními učiteli tak, jak se sami rozhodli. Sladkou odměnou jim byla návštěva jistebnické pekárny, kde si každý pochutnal na výborné zmrzlině sponzorované z finančních prostředků SRPDŠ. Den dětí se i letos vydařil.

K. Kumžáková