Vážení rodiče,

 Od 25. 5. 2020 mají žáci možnost každodenně navštěvovat ZŠ, kde bude probíhat výuka ve školních skupinách (maximálně 15 žáků). Složení školních skupin bude po celou dobu přítomnosti žáků ve škole neměnné. Začátek vyučování bude v 7.40 a konec podle rozvrhu jednotlivých tříd. Poté budou probíhat školní aktivity do 16.00 (žáci se mohou nebo nemusí v jednotlivých skupinách zúčastňovat). 

 Prosím Vás o závazné vyplnění Dotazníku“ a jeho odeslání nejpozději do 12.5.2020 do 10.00 na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., předmět „Průzkum“.

 Svůj zájem uveďte i v případě, že by dítě nastoupilo do školy později než 25.5.2020 (pozdější přihlášení totiž není dle vyhlášky možné).

Podle Vámi vyplněného dotazníku budou žáci jednotlivých tříd rozděleni do školních skupin dle organizačních možností školy. Podmínkou pro zařazení je zákonným zástupcem podepsané „Čestné prohlášení" aktuální ke dni zahájení docházky. Zároveň bude nadále probíhat distanční výuka pro žáky, kteří ze zdravotních důvodů nemohou navštěvovat školu.

 Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

 b) při protinádorové léčbě,

 c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 Do rizikové skupiny patří osoba, která osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

 V Jistebnici dne 6.5.2020

 Mgr. Dušan Petržel

 ředitel školy